Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Bestuursvergaderingen

We vergaderen elke eerste maandag van de maand om 20:00u bij de Couwenbergh.

de notulen van alle vergaderingen zijn te vinden in ons document-systeem .

Wilt u een vergadering bijwonen? Dit is altijd mogelijk, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Facebook
Twitter
Instagram

Werkgroep verkeer

6 november 2019 is de volgende vergadering van de werkgroep verkeer, Deze start om 20:00u, vind plaats bij de Dreef en is openbaar. meer informatie hierover is te vinden  op de pagina van de werkgroep verkeer.

 

Facebook
Twitter
Instagram