Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Overleg verkeerswerkgroep met de gemeente

Woensdag 23 november overlegt de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel, onderdeel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, met de gemeente. De bijeenkomst is in De Dreef en begint om 20:00 uur.

Circa 3 weken geleden hebben 10 aanwezigen in het vooroverleg de lijst met openstaande punten (actieschema) doorgesproken. De “hete hangijzers” waren snelheidsoverschrijdingen en de (parkeer)situatie rond De Dreef. Van de 27 openstaande punten zijn er 4 aangemerkt als afgerond. Het aangepaste actieschema is aan gemeente en politie gestuurd.

In de bijeenkomst van 23 november zal het actieschema met gemeente (en evt. de politie) doorgenomen en bepaald worden hoe de knelpunten aangepakt kunnen worden. Daarbij zal de rol van inwoners eveneens ter sprake komen. Want verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn zaken waar ook wij als inwoners aan moeten werken.

Wilt u weten welke punten er op de lijst staan vraag dan via info@dorpsplatform.nl het verslag van het vooroverleg aan. Naar dit email-adres kunt u ook nieuwe punten aangaande verkeers­situaties sturen.

En als u interesse heeft om mee te praten over dit soort zaken laat dan van u horen of kom naar de bijeenkomst van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.

Facebook
Twitter
Instagram

Uitnodiging Infobijeenkomst Buurtpreventie WhatsApp Gemeente Laarbeek

De gemeente organiseert binnenkort een bijeenkomst over het opzetten van buurtpreventie WhatsApp groepen. U wordt van harte uitgenodigd om een informatieavond hierover bij te wonen op het gemeentehuis. Hierbij het artikel van de gemeente:

Elkaar in de buurt via Whatapp informeren bij verdachte situaties. Dat kan als u een Buurtpreventie Whatsapp-groep opzet. Hoe u dat doet en wat de mogelijkheden zijn, leggen we graag aan u uit.
Sinds enige tijd zijn in onze gemeente Buurtpreventie WhatsApp-groepen actief. Een Buurtpreventie WhatsApp groep wordt door bewoners zelf in het leven geroepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties. Indien nodig wordt de hulp van de politie ingeroepen om de verdachte situatie te komen beoordelen.

Voor de deelnemers aan deze groepen en andere geïnteresseerden, verzorgen gemeente, politie en inwoners op dinsdag 22 november een informatiebijeenkomst.Wethouder Joan Briels opent de avond. De politie verzorgt een presentatie die gericht is op het melden van verdacht gedrag, het efficiënt gebruik van WhatsApp voor buurtpreventie en een bijdrage aan de eigen veiligheid. Verder zijn er bijdragen van de gemeente en van reeds bestaande groepen. De Peelland Politie Buurttent met inbraakpreventietips is aanwezig in het gemeentehuis.

Tijdens de avond is er gelegenheid tot het stellen van praktische vragen zoals hoe zet ik een Buurtpreventie WhatsApp-groep op? En welke spelregels horen bij het gebruik en deelname aan zo’n WhatsApp-groep? U kunt na afloop op een informele manier nader kennismaken met medewerkers van de gemeente, politie en uiteraard ook met beheerders en deelnemers aan WhatsApp-groepen.

De informatiebijeenkomst vindt plaats in gemeentehuis Laarbeek aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur. De bijeenkomst is van 20.00 uur tot ongeveer. 21.30 uur.

Aanmelden is niet nodig.

Link naar het originele artikel

Facebook
Twitter
Instagram

Bestuursvergadering 7 november 2016

De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op maandag 7 november.

Het is altijd mogelijk om onze vergaderingen bij te wonen, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

U kunt hier de agenda en de actielijst downloaden.

Facebook
Twitter
Instagram

Concept notitie reikwijdte en detailniveau MER N279 zuid

Door de provincie is de concept notitie “reikwijdte en detailniveau MER N279 zuid” gepubliceerd.

Hierin staan de plannen voor het wijzigen van de N279 op het tracé van Veghel naar Asten.

Deze concept notitie is hier te downloaden.

Voor het indienen van een zienswijze hierop is hier de procedure te vinden.

Facebook
Twitter
Instagram