Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Concept notitie reikwijdte en detailniveau MER N279 zuid

Door de provincie is de concept notitie “reikwijdte en detailniveau MER N279 zuid” gepubliceerd.

Hierin staan de plannen voor het wijzigen van de N279 op het tracé van Veghel naar Asten.

Deze concept notitie is hier te downloaden.

Voor het indienen van een zienswijze hierop is hier de procedure te vinden.

Vierbinden Academy

Namens Vierbinden:

Geachte contactpersonen van Vrijwilligersorganisaties,

 

ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning en Vrijwilligerswerk hebben voor de tweede keer de ViERBINDEN Academie gerealiseerd. Het doel van deze Academie is het bieden van leuke en leerzame cursussen/workshops/informatieavonden over thema’s die spelen bij mantelzorgers en/of vrijwilligers (of hun organisatie).

 

De ViERBINDEN Academie is een platform voor vrijwilligers en mantelzorgers. Kennis, kunde en ervaringen worden uitgewisseld. Dit is bedoeld als blijk van waardering, maar ook om deskundigheid en samenwerking te versterken.

Alles gebeurt met gesloten beurzen. Dat betekent dat de aanbieders het vrijwillig aanbieden en dat de deelnemers niet hoeven te betalen. Dit is een principiële keuze. Niet omdat het niets mag kosten, maar omdat wij ervan overtuigd zijn dat we met zijn allen heel veel kennis en kunde hebben en bereid zijn deze te delen met elkaar.

 

Gedurende een half jaar (november t/m mei) kunnen wij dankzij vrijwilligers en mantelzorgers u een gratis aanbod doen van zeer diverse cursussen, workshops en informatieavonden. In de bijlage vindt u het aanbod voor seizoen 2016/2017. Voor bijna alle cursussen, workshops en informatieavonden geldt dat de locatie nog niet bekend is. Wanneer de aanmeldingen binnen zijn wordt gekeken naar een geschikte locatie. Dit zal altijd in een van de dorpshuizen van ViERBINDEN zijn. Zodra de aanmeldperiode voorbij is, ontvangt u van ons bericht over de locatie.

 

Bij aanmelding ontvangen wij graag de volgende gegevens:

–          Naam, telefoonnummer en mailadres.

–          Bent u mantelzorger?

–          Bent u vrijwilliger? En voor welke organisatie?

–          Waar u zich voor aan wilt melden.

 

Het aanbod: aanbod-academie-seizoen-2016-2017

 

Heeft u vragen over de ViERBINDEN Academie of wilt u graag meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Suzan de Koning                                                     Manita Herregraven

ViERBINDEN Vrijwilligerswerk Laarbeek        ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning

vrijwilligerswerk@vierbinden.nl                       mantelzorg@vierbinden.nl

0492-328807                                                            0492-782902