Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Bestuursvergaderingen

We vergaderen elke eerste maandag van de maand om 20:00u bij de Couwenbergh.

de notulen van alle vergaderingen zijn te vinden in ons document-systeem .

Wilt u een vergadering bijwonen? Dit is altijd mogelijk, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Werkgroep verkeer

4 maart 2020 is de volgende vergadering van de werkgroep verkeer, Deze start om 20:00u, vind plaats bij de Dreef en is openbaar.

Een belangrijk onderwerp in deze bijeenkomst zal het “zwaar verkeer door Aarle-Rixtel” zijn. Het vele doorgaand verkeer is de bewoners al een doorn in het oog maar het zwaar verkeer (vrachtauto’s en landbouwverkeer) dat door de kern van Aarle-Rixtel rijdt terwijl het er niet hoeft te zijn is een echte ergernis. Het leidt tot tot allerlei overlast en er is een sterk vermoeden dat een deel van dit verkeer er ook niet zou mogen komen. Voor straten zoals Dorpsstraat en Bosscheweg geldt toch dat vrachtverkeer alleen is toegestaan als het bestemmingsverkeer is.Ter sprake zal komen waarmee we bezig zijn en welke aanpak we voorstaan. Een van de plannen is plaatsing van ANPR (Automatic NumberPlate Recognition)-camera’s om een gedetailleerd inzicht in verkeersstromen te krijgen.

Deelnemers jongeren advies raad gezocht

Samen met woningcorporatie woCom wil de gemeente een jongerenadviesraad oprichten
om de behoeften te peilen op het gebied van wonen en leefomgeving.
In deze adviesraad worden woonbehoeften besproken en zaken waar jongeren tegenaan lopen op de
huidige woningmarkt. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: hoe kijk je aan tegen de
woonsituatie in Laarbeek, hoe zie je de toekomst? Wat zijn je kansen als starter? Wat vind je
van de koop- en huurmarkt? Hoe kan de gemeente jou als jongere het beste bereiken?
De jongerenadviesraad wordt samengesteld uit jongeren uit Laarbeek die ouder zijn dan 18
jaar. Afkomst, achtergrond en huidige woonsituatie zijn hierbij niet relevant.

Lijkt het je leuk om in deze adviesraad zitting te nemen? Aanmelden hiervoor kan tot 1 december via
sonja.wagemans@laarbeek.nl