Bestemmingsplan

Voor het realiseren van seniorenwoningen op die plaatsen waar de breedte van het perceel een aanbouw aan de zijkant niet mogelijk maken is een aanbouw in diepte wel noodzakelijk. Het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel geeft hiertoe te weinig ruimte. Reden waarom het Platform ijvert voor het oprekken van bedoelde bepaling in het bestemmingsplan van 15 naar 20 meter. B&W is hiertoe bereid maar de regelgeving dienaangaande moet nog geschreven worden. De verwachting is dat voor het bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel een vrijwaringsclausule opgezet wordt terwijl voor Mariahout, Lieshout en Beek en Donk dit meteen in het nieuw op te zetten bestemmingsplan voor alle dorpskernen afzonderlijk verwerkt kan worden. Naar verwachting is de vrijwaringsclausule eind augustus helemaal klaar.

Facebook
Twitter
Instagram

Laat een reactie achter