Bestuursvergadering 2 juli 2018

Maandag 2 juli 2018 in de volgende vergadering van het dorpsplatform.

Hieronder zijn de stukken voor de vergadering te vinden.

het is altijd mogelijk om een vergadering bij te wonen, dit kan na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

De vergaderstukken: