Bestuursvergadering april 2018

Maandag 9 april is de volgende bestuursvergadering van het dorpsplatform.

Hieronder zijn de notulen van maart, de agenda en de actielijst te vinden.

Wilt u een vergadering van het dorpsplatform bijwonen? Dit is altijd mogelijk, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

 

Notulen vergadering maart

Agenda vergadering april 2018

Actielijst april 2018