Bestuursvergadering dorpsplatform 7 januari 2019

Maandag 7 januari is de volgende vergadering van het dorpsplatform. Wilt u een vergadering van het dorpsplatform bijwonen? Dit is altijd mogelijk, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Notulen december 2018

Agenda januari 2019

Actielijst

Facebook
Twitter
Instagram