Bestuursvergadering februari 2018

In verband met de door de gemeente georganiseerde avond over wonen vergaderd het dorpsplatform deze maand niet op de eerste maandag van de maand, maar de dinsdag daarna, dinsdag 6 februari.

Hieronder links naar de agenda, notulen vorige vergadering en actielijst.

Het is altijd mogelijk om eens een vergadering van het dorpsplatform bij te wonen, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl.

Notulen januari

Agenda februari

Actielijst februari