Bestuursvergadering februari 2019

Maandag 4-2-2019 is de volgende bestuursvergadering van het dorpsplatform.

Hieronder kunt u de documenten behorende bij deze vergadering downloaden.

Wilt u eens een vergadering bijwonen? Dit is altijd mogelijk na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

 

Notulen januari 2019

Agenda februari 2019

Actielijst februari 2019

Facebook
Twitter
Instagram