Bestuursvergadering juni 2019

Maandag 3 juni is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

Hier kunt u de notulen, agenda en actielijst downloaden.

Wilt u een vergadering bijwonen? Dit is altijd mogelijk, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Facebook
Twitter
Instagram