Bestuursvergadering maart 2018

Maandag 5 maart 2018 is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

onderaan dit bericht zijn de notulen, agenda en actielijst te downloaden.

wilt u een vergadering bijwonen? Dit is altijd mogelijk, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Notulen februari 2018

Agenda maart 2018

Actielijst maart 2018