Bestuursvergadering september 2018

Maandag 3 september is de volgende bestuursvergadering van het dorpsplatform in de Couwenbergh.

Hieronder zijn de benodigde documenten te vinden.

Het is altijd mogelijk om een vergadering van het dorpsplatform bij te wonen, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Notulen augustus 2018

Agenda september 2018

Actielijst september 2018