Bestuursvergadering november 2019

Maandag 4 nov is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

de notulen van alle vergaderingen zijn te vinden in ons document-systeem .

Wilt u een vergadering bijwonen? Dit is altijd mogelijk, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Facebook
Twitter
Instagram