Bestuursvergaderingen

We vergaderen elke eerste maandag van de maand om 20:00u bij de Couwenbergh.

de notulen van alle vergaderingen zijn te vinden in ons document-systeem .

Wilt u een vergadering bijwonen? Dit is altijd mogelijk, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl