Boekelse jongeren zelf projectontwikkelaar

door Miranda van Houtum

Dinsdag 28 augustus 2007 – BOEKEL – “Wij zijn er na oplevering meteen in gaan wonen. We sliepen op veldbedjes”, zegt Vera Raijmakers. Inmiddels zijn zeven van de zeventien starterswoningen aan de Sleutelbloem in Boekel bewoond. De laatste zijn voor de bouwvakantie opgeleverd.

Het betreft een startersproject voor Boekelse inwoners en ondersteunt door BIEB (Bouwen in eigen Beheer). Toekomstige bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouw-project. Een project van mooie dertiger-jaren woningen. Drie driekappers en twee vierkappers.

“Je leert er heel erg veel van”, zegt Vera Raijmakers. “Gelukkig is het allemaal zonder veel problemen verlopen.” Pim van Zutven, van twee huizen verderop vult aan. “In mei 2004 is er een vereniging opgericht. Iedereen kon destijds inschrijven. Na loting bleven er zeventien over.” Vera: “We hebben praktisch overal over gestemd. Alle neuzen moesten dezelfde kant op. Er zijn verschillende werkgroepjes opgericht zoals: een aannemerswerkgroep, een architektenwerkgroep, badkamer- en keukenwerkgroep en een bestekwerkgroep. Daar zat steeds ??n lid van het bestuur in aangevuld met andere leden.” Zowel Vera als Pim zitten in het bestuur van Kopersvereniging Starters Boekel. Allemaal twintigers en gehecht aan hun dorp maar voor wie het vrijwel onmogelijk is een huis te kopen op de reguliere huizenmarkt.

April 2005 ging de gemeenteraad van Boekel akkoord met het verlenen van voorrang aan de startersgroep in de wijk Lage Schoense. Tegen de laagste grondprijs werden er kavels beschikbaar gesteld. “Van de gemeente kregen we de restrictie dat de huizen niet meer dan tussen de 130.000 en 170.000 euro mochten kosten”, aldus Raijmakers. “Daar hebben we ons aan gehouden. De woningen zijn wel wat groter geworden dan in eerste instantie bedoeld was. Daar krijgen we wel eens opmerkingen over. Maar we zijn binnen de marge gebleven. Mensen kennen vaak niet alle ins en outs”, aldus de Boekelse.

Zo mag de woning bijvoorbeeld niet in de vrije markt verkocht worden. “Wij moeten het huis aan de stichting verkopen en die zorgen er dan voor dat het tegen een aantrekkelijk tarief aan een andere starter doorverkocht wordt.”, zegt Pim. Ongeveer de helft van de winst is voor de huidige eigenaren. De andere helft blijft in het huis. Stel dat de eigenaar van een huis dat nu getaxeerd is op 262.000 euro over vijf jaar wil verkopen en de huizen worden dan getaxeerd op drie ton. Een winst van 38.000 euro. Dan kunnen zij het huis voor 189.000 euro verkopen aan Peelrandwonen, namelijk het aankoopbedrag en de helft van de winst, en verkoopt Peelrandwonen het voor ongeveer hetzelfde bedrag aan de volgende starter.

Andere kleine dorpen in de omgeving hebben ook al interesse getoond in het project. De bestuursleden van de Boekelse startersvereniging hebben al verschillende presentaties gegeven. Ze zijn trots en blij met het resultaat. “Het is toch knap dat je dit met zeventien verschillende karakters hebt kunnen regelen”, aldus Raijmakers.

Spijt hebben ze er in ieder geval niet van. Maar op de vraag of ze het nog eens zouden doen antwoordt Pim in ieder geval met een volmondig ‘nee’.

“Ik zou dan toch op de reguliere markt gaan kopen. Ik zou er niet nog eens drie jaar aan besteden. We hebben een jaar lang onderhandeld over de grond. Over iedere deurklink en tegel hebben we met zeventien mensen moeten overleggen. Wat betreft het kostenplaatje is het interessant maar als je individueel bouwt kun je veel sneller beslissingen nemen”, verklaart hij.

Hoofdlijnen startersproject Koopgarant in Boekel

  • Bouwkavels worden door de gemeente verkocht aan een woningstichting. Die sluist de kavels voor dezelfde prijs door aan de kopers.
  • De gemeente brengt de bouwgrond in tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt.
  • Er wordt effici?nt gewerkt zonder tussenkomst van partijen die hoge winstmarges doorberekenen. Daarom is er een aanzienlijk verschil tussen de uitgifteprijs (de kostprijs) van de woning en de waarde van de woning op de vrije markt. Dit verschil wordt de ‘koperskorting’ genoemd.
  • De koper ‘geniet’ deze korting tijdens de bewoning maar kan de korting niet te gelde maken omdat de woning bij doorverkoop uitsluitend aan de woningstichting kan worden terugverkocht. De woningstichting is verplicht om de woning aan te kopen.
  • Bij de terugverkoop vloeit de korting automatisch terug naar de woningstichting. Daarnaast wordt bij terugverkoop de waardeontwikkeling (als regel een toename) volgens vooraf vastgestelde regels gedeeld tussen verkoper en woningstichting.
  • De woningstichting kan de woning vervolgens met korting doorverkopen aan een volgende starter. Deze korting is de optelsom van de oorspronkelijke korting plus het aandeel uit de waardeontwikkeling.
  • Om de regeling uit te kunnen voeren wordt gebruik gemaakt van een erfpachtconstructie in plaats van reguliere verkoop van de grond. Een eeuwigdurende erfpacht waarvoor de kosten in ??n keer worden afgekocht.
Facebook
Twitter
Instagram

Laat een reactie achter