Archief

Laarbeek en Helmond sluiten gentlemen’s agreement.

Op de website van de gemeente Laarbeek staat het volgende bericht:

Laarbeek en Helmond maken start gezamenlijke gebiedsontwikkeling rondom Zuid-Willemsvaart

Laarbeek gaat samen met Helmond begin 2013 gezamenlijk een ‘business case’ uitwerken voor de recreatieve, economische en landschappelijke ontwikkeling van de oude tak van de Zuid-Willemsvaart met aangrenzende gebieden. Helmond en Laarbeek sluiten met elkaar een akkoord, waarin is afgesproken dat de twee gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan.
Het gaat om het gebied dat grofweg strekt van de kruising van de Zuid-Willemsvaart met het Wilhelminakanaal tot het centrum van Helmond en van de Heikant tot Croy. Centraal staat het opwaarderen van deze kanaaltak tot waterrecreatiegebied en het maken van verbindingen tussen de aangrenzende recreatieve en cultuurhistorische landschappen. De beoogde ontwikkeling sluit aan bij de visie van de provincie met betrekking tot het versterken van de verbinding tussen stad en platteland.
==========================================

Ter aanvulling op bovenstaand bericht bieden wij u de mogelijkheid om 2 documenten te lezen die hierop betrekking hebben:
Een document waarin de besluitvorming van B&W Laarbeek op 4 december 2012 staat: B&W 121204 Memo Gentlemen’s Agreement Recreatievaart Laarbeek-Helmond (3)

De tekst van het Gentlemen’s Agreement tussen Laarbeek en Helmond:  GA 121205 Gentlemen’s Agreement Recreatievaart Laarbeek-Helmond (3)