Dorpsplatform A-R vraagt meedenkers te participeren

Aarle-Rixtel. Stichtingen kennen geen leden, een vereniging wel! Toch wil het Dorpsplatform graag ‘leden’ hebben, een achterban waarmee overlegd kan worden. De communicatie verloopt via de mail. Samen met de naam van de persoon is dat het enige privacy gevoelige informatie die wij gebruiken. Wij willen graag uw mening peilen.

Waar heeft het Dorpsplatform het zoal over? Het zijn zeer uiteenlopende onderwerpen die in de maandelijkse vergaderingen de revue passeren. Wij rangschikken de onderwerpen naar werkgroepen die daarover gaan, die daarover iets kunnen vinden. Zo kennen wij een 5-tal werkgroepen die elke vergadering verslag uitbrengen over Jeugd en Jongerenwerk, Zorg en Welzijn, Leefbaarheid en Wonen, Verkeer, Leefbaarheidssubsidie, DPP en dan vaak nog ad-hoc werkgroepen afhankelijk van actuele gebeurtenissen.

Maandelijks willen wij de DorpsPlatform-Participanten (DPP) benaderen met een vraag, een opmerking of een verslag. Uw inbreng wordt dan meegenomen in de maandelijkse vergadering en weegt mee met de besluitvorming. Lijkt je dit iets? Stuur dan een mailtje naar het Dorpsplatform dan zetten we je in de adressenlijst en wordt je op de hoogte gehouden van wat er speelt in het Dorpsplatform en waar wij ons mee bezig houden. Overigens kun je ook op de website kijken www.dorpsplatform.nl Wil je meedoen stuur dan een mailtje naar info@dorpsplatform.nl Wij vinden het fijn om jou als nieuwe participant te mogen begroeten.