Participatie

DorpsPlatform-Participatie: DPP

In de afgelopen tijd zochten wij naar een mogelijkheid om iedereen in Aarle-Rixtel, die dat wil, te betrekken bij een breed gedragen besluitvorming in het Dorpsplatform. Hieruit ontstond het idee om inwoners te benaderen die zouden willen meedenken over een aantal thema’s, die in het dorp spelen en van algemeen belang zijn.
In de openbare vergadering van 26  november 2012 hebben wij dit plan bekend gemaakt.
Daarna hebben we meteen op de openingspagina van onze website de inwoners van Aarle-Rixtel opgeroepen om zich aan te melden als DPPer.
De werkwijze voor het DPP is als volgt:
• DPP-ers krijgen vraagstukken voorgelegd over zaken die in ons dorp spelen en waar het algemeen belang mee wordt gediend.
• Meningen en suggesties t.a.v. een bepaalde problematiek worden verzameld en ingebracht in de vergadering van het Dorpsplatform.
• In deze vergadering wordt een standpunt t.a.v. een bepaald punt ingenomen en uitgedragen naar belanghebbenden en verantwoordelijke partijen, b.v. de gemeente.
Middels deze werkwijze zijn wij als Dorpsplatform veel beter in staat de belangen van Aarle-Rixtel te behartigen en daarmee zal ook de leefbaarheid en levendigheid van onze kern beter gewaarborgd zijn.
Uit de 47 aanmeldingen die wij tot nu toe hebben gekregen, menen wij te mogen afleiden dat deze werkwijze in een behoefte voorziet en in goede aarde is gevallen.
Wij kunnen nu de problematiek die er leeft in Aarle-Rixtel delen met de DPPers en omgekeerd.
Aanmelden voor deelname aan DPP kan nog steeds d.m.v. een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer(s) naar: info@dorpsplatform.nl
U krijgt dan een bevestiging van uw aanmelding en dan gaat u vanzelf “meedraaien” in de verdere berichtgeving.