Vereniging Kleine Kernen

Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft zich aangesloten bij de Vereniging Kleine Kernen van de provincie Noord-Brabant, afgekort VKK. Dit om meer ervaring op te doen en om mogelijke  ondersteuning van buitenaf te krijgen. De VVK stelt zich ten doel om de belangen van de kleine dorpen en het platteland in Noord-Brabant in de ruimste zin van het woord te behartigen, om daarmee de leefbaarheid te behouden en zo mogelijk te verbeteren. De vereniging probeert dit doel te bereiken door:

 • Het verzamelen en bestuderen van gegevens over de problemen van de kleine dorpen en het platteland.
 • Het actief zoeken naar oplossingen voor de problemen.
 • Het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen van dorpsraden.
 • Het in overleg treden met bevoegde autoriteiten.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en particuliere organisaties.
 • Het uitvoeren van projecten in het belang van leefbaarheid.
 • De leden te informeren.
 • Beginnende dorpsraden te ondersteunen en bestaande dorpsraden te adviseren.
 • De oprichting van dorpsraden in Noord-Brabant te stimuleren.
 • De deskundigheid van de dorpsraden te vergroten.

  Voor de website van de VKK Noord Brabant klik hier.