Dorpsplatform hervat overleg

Op maandag 6 juli vond de eerste vergadering van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel plaats na een periode van stilstand door de Coronacrisis. Onderwerpen van de vergadering waren de profilering van het Dorpsplatform, kennismaking met de nieuwe jongerenwerker van de LEVgroep en het doornemen van alle activiteiten in onze werkgroepen.

Alles lag stil
Nadat halverwege maart ‘alles op slot’ ging, waren ook de samenkomsten van het Dorpsplatform niet meer mogelijk. Ook het overleg met de gemeente ging in deze periode niet door en kwamen projecten tijdelijk stil te liggen. Nadat in juni de eerste voorzichtige stappen zijn gemaakt en de regels verder werden versoepeld, heeft het dagelijks bestuur besloten om weer bij elkaar te komen.

Betere profilering voor het Dorpsplatform
De vergadering bestond uit een aantal gevarieerde agendapunt. Het hoofdonderwerp van de vergadering was ‘Communicatie en Media’. Door communicatieprofessional Marloes van der Loo werd een plan gepresenteerd met advies hoe het Dorpsplatform zich beter kan profileren in Aarle-Rixtel. Belangrijk hierbij is dat het Dorpsplatform veel bewuster moet zijn van haar doelstelling: de leefbaarheid van het dorp Aarle-Rixtel bevorderen! Dit vraagt om een goede wisselwerking tussen inwoners en leden van het Dorpsplatform, die als vrijwilligers en betrokkenen deze taak oppakken. Een levendige discussie ontspon zich en leidde tot afspraken om in een kleine groep verder te gaan met het opstellen van concrete acties en een communicatiekalender.

Kennismaking nieuwe jongerenwerker
Tijdens deze vergadering was ook Bart Heldens aanwezig. Als de nieuwe jongerenwerker voor Gemeente Laarbeek (vanuit de LEVgroep) stelde hij zich voor. Hij vertelde over zijn werkzaamheden vanaf de start van zijn functie op 1 mei. Bart oriënteert zich in alle vier kernen op het gebied van jeugd en jongeren.  Als kersverse inwoner van Aarle-Rixtel was hij benieuwd naar de werkwijze van het Dorpsplatform en welke connecties er zijn met de verschillende jeugdcentra en -organisaties in Aarle-Rixtel. En ook hier, benadrukt Bart, is het van wezenlijk belang om dit met elkaar op te pakken door problemen te benoemen en echte contacten te zoeken met jongeren, scholen, instanties en andere betrokkenen. Gezamenlijk gaan we dan op zoek naar mogelijke oplossingen. Tenslotte hebben we uitvoerig gesproken over hoe we als Dorpsplatform weer voorzichtig onze activiteiten binnen de verschillende werkgroepen kunnen oppakken. Een goede eerste vergadering na een lange tijd van stilstand. Meer weten over het Dorpsplatform? Kijk dan op www.dorpsplatform.nl.

Facebook