De Ruit


De Ruit
In dit dossier staan de belangrijkste documenten en ontwikkelingen wat betreft de weg langs het kanaal, Wilhelmina-variant, Noordoost Corridor, NOC, Oost-West verbinding,  of hoe deze ook genoemd wordt. Wij zullen het dossier steeds bovenaan aanvullen.

11-4-2014
Op 31 maart heeft Gemert-Bakel een informatieavond gehouden voor betrokkenen over de lange omleiding bij Dierdonk/De Heikant, daarbij was ook de provincie aanwezig. Op 10 april stond een tweede bijeenkomst gepland. De Werkgroep “Lange omleiding Bakel Nee” heeft laten weten niet aan een ‘constructieve’ discussie over het tracé en de uitvoering van de lange omleiding deel te willen nemen. Deze afzegging is doorgestuurd naar de andere genodigden die in meerderheid besloten ook niet te komen. Daarop is de afspraak geannuleerd.
In Helmond wordt op 23 april een soortgelijke bijeenkomst gepland over de lange omleiding.
Dit was voor het Platform Noordoostcorridor aanleiding om nieuwe informatie te plaatsen op de website www.stuitderuit.nl/gemert-bakel
15-1-2014
Vandaag om 14.00 uur vond de lancering plaats van de website www.stuitderuit.nl  van het Platform Noordoostcorridor.
Het Platform Noordoostcorridor is een bundeling van bewoners- , natuur- en milieuorganisaties die elkaar gevonden hebben in hun verzet tegen de ruit om Eindhoven.
De website is informatief, kritisch en toont de schoonheid van het gebied waardoor tracé van de Noordoostcorridor is gepland. Het doel van de website is om bewoners en politici te informeren over wat er politiek en maatschappelijk gebeurt rondom de ruit om Eindhoven. Mede met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor de redacties dag- en weekbladen is er een schat aan (achtergrond) informatie te vinden op de website.

17-12-2013
Het college van B&W en de gemeenteraad van Laarbeek hebben gisteren een zienswijze NOC/NRD met nagenoeg  dezelfde inhoud naar de provincie gestuurd:
NOC zienswijze mhbr04 brief van b en w aan GS inzake NRD NOC.
NOC zienswijze mhbr03 brief gemeenteraad aan GS inzake NRD NOC.

13-12-2013
Zienswijze, bezwaar tegen de Ruit.

Hieronder kunt u de zienswijze inzien die wij als Dorpsplatform Aarle-Rixtel naar de provincie gestuurd hebben.  U kunt deze eventueel als voorbeeld gebruiken om ook een zienswijze in te dienen. Dit moet wel voor 16 december a.s.
NOC Zienswijze Dorpsplatform Aarle-Rixtel NRD 131210-1

4-12-2013
“Voorlopig geen Ruit” luidt de grote kop op de voorpagina van het Eindhovens Dagblad van vandaag. Dit omdat een motie van de CU en D66 gisteren een meerderheid haalde in de Tweede Kamer. Een stap in de goede richting hoewel het nog even afwachten is of de verkeersminister Melanie Schultz van Haegen de motie uitvoert of naast zich neerlegt.
De motie houdt o.a. in dat de gereserveerde 268 miljoen euro eerst gebruikt worden om andere knelpunten op te lossen waarvan nut en noodzaak wel zijn aangetoond. En ook dat er meer rekening moet worden gehouden met natuurwaarden en actuele verkeerscijfers.
De motie die in de Tweede Kamer is ingediend is geen reden om geen zienswijzen, bezwaren in te dienen.

1-12-2013
De notulen van de openbare vergadering van 25 november 2013 over “De Ruit” staan op de pagina Vergaderingen.

25-11-2013
“De Ruit”, Noordoostcorridor, zienswijzen en machtiging.
Wij hebben 4 zienswijzen opgesteld vanuit het Laarbeekse standpunt. Wij realiseren ons zeer wel dat De Heikant/Dierdonk twee kanten kent en wij daar ‘onze’ oplossing in gekozen hebben.
De zienswijzen zijn vrij te gebruiken, aan te vullen of te veranderen zodat ze niet allemaal hetzelfde zijn. Misschien mogen ze ook een aanzet zijn voor de door u in te dienen zienswijzen voor de deelgebieden in uw omgeving.
De zienswijzen moeten voor 16 december a.s. ingediend worden.
Het is de bedoeling dat u zelf de zienswijzen naar de provincie stuurt.
De motie die in de Tweede Kamer is ingediend is geen reden om geen zienswijzen, bezwaren in te dienen.

NOC-Zienswijze-Aarle-Rixtel-J
NOC Zienswijze Dierdonk D3 D4 D5
NOC Zienswijze knoop Laarbeek C1 C2
NOC Zienswijze Dommeldal-Lieshout HI

Verder kunt u hieronder ook een machtiging downloaden. Vriendelijk verzoek om die machtiging in te vullen en te sturen per e-mail aan info@dorpsplatform.nl.  of in te leveren bij
Dorpsplatform Aarle-Rixtel Kannelustweg 11 5735 EJ Aarle-Rixtel
M. van Berlo  Koudemaas 2  5735 CW Aarle-Rixtel
H. Biemans Lieshoutsewg 52 5735 BE Aarle-Rixtel
R. Daniels Terlingenplein 16 5735 BS Aarle-Rixtel
S. Janssen Peelstraat 41 5735 KM Aarle-Rixtel
T. Schepers Broekelingstraat 22 5735 HC Aarle-Rixtel
P. Verschuuren Hagelkruisweg 13 5735 BH Aarle-Rixtel
M. Verstappen Snoeperij Jantje Kerkstraat 4 5735 BZ  Aarle-Rixtel
M.Vlemmings Dijkmanstraat 34 5735 GH Aarle-Rixtel

U machtigt ons hiermee om ook namens u eventueel t.z.t. te procederen bij de Raad van State. Hoe groter het aantal mensen is dat wij vertegenwoordigen hoe sterker we zullen staan.

NOC Machtiging neutraal

Openbare vergadering in De Dreef op 25 november over “De Ruit”, Noordoostcorridor
Wij stuurden deze week een groot aantal uitnodigingen aan verenigingen, stichtingen in Aarle-Rixtel/Laarbeek, Dorpsplatform Participanten, B&W en de gemeenteraad enz.
Maar omdat iedereen van harte welkom is op deze openbare bijeenkomst plaatsen wij de uitnodiging hier zodat iedereen er kennis van kan nemen: Openb.verg. 25 nov.2013 website

Noordoostcorridor, De Ruit.
De provincie heeft de plannen momenteel ter visie liggen onder de naam Notitie Reikwijdte en Detailniveau, afgekort NRD. Deze zijn te vinden op de website van de provincie. Zie publicatie in het ED van 30 oktober jl.: NOC Noordoostcorridor bekendmaking
De beste link om de documenten op te halen bij de provincie is de volgende: http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken.aspx?q=statenmededeling+gebiedsontwikkeling+brainport+oost&sort=date%3aD%3aS%3ad1
Het ophalen duurt enige tijd omdat het nogal ‘zware’ documenten zijn.

Gemeente Laarbeek stuurt brief aan de Provincie.
Op pagina 25 van het het Eindhovens Dagblad van 4 oktober 2013 staat een artikel “Laarbeek boos over knooppunt.” De brief van de gemeente en bijlagen kunt u hier inzien:
NOC Brief Laarbeek aan provincie 31271_1_1.DOC
NOC bijlage 1 brief Laarbeek 2013-09-12 TabelV1_1_1.doc
NOC bijl;age 2 brief Laarbeek 2013-09-12 Tabel def_1

Brieven aan de Provincie over de NOC.
Hier kunt u een brief lezen die het Actiecomité Stuit de Ruit aan het College van GS en Provinciale Staten stuurde: NOC brief van actiecomité Stuit de Ruit Cie M&F 2013 10 01 brief STUIT DE RUIT aan PS
Een brief van Platform NOC aan de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant kunt u hier lezen: NOC brief van Platform NOC aan leden PS Cie M&F 2013 10 01 brief Platform NOC aan PS

Nieuwsbrief N279.
Hier kunt u de nieuwsbrief N279 versie 1 lezen: NOC Nieuwsbrief Platforms N279.versie1

Brief aan de leden van de Provinciale Staten.
Op 19 juni heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel per e-mail een brief  over de weg N279 gestuurd aan de Provinciale Staten van Noord-Brabant: NOC PIP 279 noord PS 130619

Nieuwe cijfers over verkeersbewegingen in nieuwe verkeersmodel.
Zie hiervoor dit verslag: NOC Verkeersmodel SRE3 0 uitkomsten 130604

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant op 15 mei 2013.
Twee rapporten over de Noordoost Corridor opgesteld in 2009 en 2010 zijn pas midden april 2013 openbaar geworden. Drie partijen in de Provinciale Staten, PvdA, D66 en GroenLinks,  hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Het schrijven kunt u hier lezen: NOC Statenvragen PvdA D66 GL Informatievoorziening MKBA Ruit Eindhoven
Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft dit schrijven doorgestuurd aan B&W, de raadsleden en de commissieleden Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Laarbeek.

25-4-2013
Op 24 april jl. heeft de voorzitter van Dorpsplatform Aarle-Rixtel, Pieter Verschuuren, gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Laarbeek. Ingesproken tekst:
NOC Commissie RO 130424 (1)
De commissie heeft wethouder van Zeeland gevraagd deze inspreekreactie over te brengen aan de Stuurgroep NOC die donderdagmorgen 25 april bijeenkomt. De wethouder heeft toegezegd deze reactie voor te lezen.

Dorpsraden van Laarbeek en Actiecomité Landelijk Laarbeek in gesprek met burgemeester en wethouder over de NOC
Op 2 april 2013 is er een gesprek geweest op het gemeentehuis over de Noord Oost Corridor (NOC) – de weg langs het Wilhelminakanaal. Het verslag kunt u hier lezen: NOC verslag bijeenkomst 2 apr 2013

Dorpsraden van Laarbeek in gesprek met burgemeester en wethouder over de NOC
Op 2 april 2013 hebben de vier dorpsraden van Laarbeek en Actiecomité Landelijk Laarbeek een gezamenlijk gesprek gehad met burgemeester Ubachs en wethouder van Zeeland m.b.t. de Noordoostcorridor. Als leidraad in het gesprek werd de notitie van Dorpsplatform Aarle-Rixtel gebruikt, waarin een aantal onderwerpen wordt genoemd die op zijn minst vraagtekens oproepen bij de gang van zaken en in bijzonder de uitspraken van gedeputeerde Ruud van Heugten die in het Eindhovens Dagblad toch wel erg ver voor de troepen vooruit loopt met zijn beweringen ‘geen tunnels’ enz. Nu blijkt dat van Heugten deze beweringen heeft afgezwakt met een reactie naar de betrokken gemeenten bij de NOC.
Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft hierop een reactie geschreven die u hier kunt lezen: NOC reactie 130330
Het bundelen van krachten is bittere noodzaak en zal ook verder geïntensiveerd moeten worden willen wij een vuist kunnen maken tegen de teloorgang van de leefbaarheid die heel Laarbeek zal moeten ondergaan bij de realisatie van de oost-west verbinding langs het Wilhelminakanaal dwars door Laarbeek: meer verkeer, meer geluidsoverlast, meer fijnstof enz.
Wij houden u op de hoogte maar wij hebben uw hulp ook nodig en daarvoor kloppen we binnenkort bij u aan!

Voorstel van CDA voor tunnel in raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling.
Op 13 maart 2013 heeft de voorzitter van Dorpsplatform Aarle-Rixtel Pieter Verschuuren gebruik gemaakt van het inspreekrecht in de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling. De tekst die hij uitgesproken heeft kunt u lezen in: Commissie RO Spreekrecht 130313
Om goed inzicht te krijgen in de verschillende opties: NOC CDA tunnel en T-splitsing met tunnel

Overleg Dorpsplatform Aarle-Rixtel en BSB Advies over NOC op 22 januari 2013
Een verslag van het gesprek kunt u hier lezen: De weg – Overleg Dorpsplatform Aarle-Rixtel – BSB Advies 22 januari 2013

Inhuren externe experts voor Noordoost Corridor
In de vergadering Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 22 augustus 2012 werd het onderwerp van het inhuren van externe experts door de gemeente Laarbeek behandeld. De voorzitter van Dorpsplatform Aarle-Rixtel Pieter Verschuuren heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om “in te spreken” over dit onderwerp. De tekst hiervan kunt u hier lezen: Noordoostcorridor inspreken raadscommissie Ruimtelijke Ordening
Een bericht over deze vergadering stond in het Eindhovens Dagblad van 23 augustus 2012 en dat kunt u hier inzien: Noordoostcorridor Externe experts

Manifest “Beter Verbinden” naar de provincie
Op 31 mei 2012 heeft de Brabantse Milieufederatie het Manifest “Beter Verbinden” aangeboden aan de Statencommissie en de gedeputeerde van Heugten.

Bijna 2 maanden is er aan gewerkt, een Manifest over de verkeersituatie en de drang naar nieuwe wegen in Oost Brabant!
Het is begonnen met een eerste opzet vanuit belangengroeperingen uit Laarbeek zoals Actiecomité Landelijk Laarbeek , Niksweg en het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. Al snel werd de groep groter met o.a. de Brabantse Milieu Federatie. Uiteindelijk kunnen meer dan 30 organisaties dit manifest onderschrijven. Het BMF heeft hier een coördinerende rol vervuld en enkele ‘oud-strijders’ van het BOSE-front hebben zich er ook nadrukkelijk voor ingezet.
Heel belangrijk is ook dat de belangengroeperingen van Helmond Zuid en Oost dit manifest ook ondertekend hebben en daarmee dus ook tegen een Oost-West verbinding zijn.
Het manifest hier aanklikken: MANIFEST BETER VERBINDEN
Brief naar gemeenteraad en B&W over inhuur expert “randweg”.
Naar aanleiding van het artikel “Inhuur expert voor randweg” in het Eindhovens Dagblad van 28 april 2012 heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel op 4 mei 2012 een brief gestuurd naar de gemeenteraad en het college van B&W van Laarbeek. De brief kunt u hier lezen: Brief aan B&W en Raad-inhuren expert.

Verslag 2 van Klankbordgroepen NOC
Als afgevaardigde van Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft de voorzitter Pieter Verschuuren 6 bijeenkomsten van de Klankbordgroepen NOC (Noordoost Corridor) bijgewoond. Hij heeft een tweede verslag gemaakt dat u hier kunt lezen: NOC verslag 2 120310

Klankbordgroep dient motie in tijdens vergadering
Tijdens de bijeenkomst van de Klankbordgroep Noordoost Corridor Oost-westverbinding (weg vanaf Ekkersrijt naar de N279, mogelijk langs het Wilhelminakanaal) op 5 maart 2012 heeft de voorzitter van Dorpsplatform Aarle-Rixtel Pieter Verschuuren namens deze Klankbordgroep een motie ingediend bij de provincie. Hierin wordt verzocht om de uitvoering van de Noordoost Corridor te splitsen en het gedeelte Oost-West verbinding pas in overweging te nemen na realisatie van de N279 (de weg ‘s Hertogenbosch – Asten). En dit niet eerder dan dat nut en noodzaak daarna ondubbelzinnig zijn vastgesteld.
De motie kunt u hier lezen: Klankbordgroep NOC Oost-westverbinding Motie 5-3-2012
De projectleider Noordoost Corridor bij de provincie Anneloes Visser heeft op 6 maart 2012 bevestigd dat de tekst in het verslag van de klankbordgroepbijeenkomst van 5 maart wordt opgenomen.
In het Eindhovens Dagblad/Helmond Plus stond op 7 maart 2012 een artikel over deze motie: ED 120307 Motie voor splitsen Noordoostcorridor

Verslag 1 van Klankbordgroepen NOC
Als afgevaardigde van Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft de voorzitter Pieter Verschuuren 3 bijeenkomsten van de Klankbordgroepen NOC bijgewoond. Hij heeft er een verslag van gemaakt dat u hier kunt lezen: NOC verslag 1 120211

Klankbordgroepen NOC worden ingesteld door Provincie
Op verzoek van Provinciale Staten heeft de gemeente Laarbeek het Dorpsplatform Aarle-Rixtel gevraagd om deel te nemen aan een of meerdere klankbordgroepen die binnenkort worden ingesteld met betrekking tot de vaststelling van de tracés van de weg langs het Wilhelminakanaal en de verbreding van de N279.
Hier kunt u meer lezen over de klankbordgroepen: Klankbordgroepen NOC

Brief  van 25 augustus 2011 aan de Gemeenteraad en B&W van Laarbeek
Omdat er op 1 september 2011 een besloten raadsvergadering wordt gehouden met als agendapunt de Noord-Oostcorridor/Wilhelminavariant m.a.w. de weg langs het Wilhelminakanaal,  heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel op 25 augustus 2011 een brief gestuurd naar de Gemeenteraad en B&W van Laarbeek. Deze brief kunt u hier lezen De weg Brief aan Raad en BW 25-8-2011.

Brief van B&W Laarbeek aan Provincie Noord Brabant 13 juli 2011
Het college van B&W van de gemeente Laarbeek heeft op 13 juli 2011 een brief gestuurd aan de Provinciale Staten van Noord Brabant. Uitlatingen van gedeputeerde van Heugten waren aanleiding voor deze brief. Van Heugten gaat er van uit dat voor de goedkoopste uitvoering van de Wilhelminavariant op maaiveld niveau en met bruggen er geld genoeg is en dat de gemeenten de kosten van eventueel verdiept aanleggen en met tunnels zelf moeten gaan betalen. Voor de volledige tekst van de brief verwijzen wij u naar onderstaande link.  Brief B&W naar GS bereikbaarheidsakkoord

Commissievergadering Structuurplan d.d. 24 juni 2011
Tijdens de commissievergadering bij de provincie die hoofdzakelijk over het Structuurplan Brainport Oost ging met daarin de Noordoostcorridor en De Weg langs het Wilhelminakanaal, heeft onze voorzitter Pieter Verschuuren gebruik gemaakt van het spreekrecht. Er waren 14 insprekers die samen ca 30 minuten kregen dus was er ruimte van 2,5 minuten om iets zinnigs te zeggen.
Onderstaande brief heeft hij voorgelezen en vooraf hebben wij een presentatie per mail opgestuurd. Deze presentatie kunt u hier vinden.

Brief aan lijsttrekkers Provinciale Staten en informateur GS
Het Dagelijkse Bestuur van Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft op 22 maart 2011 brieven aan de informateur van GS en alle lijsttrekkers van Provinciale Staten gestuurd.
Het betreft een verzoek tot heroverweging van het voorkeursalternatief (weg langs het kanaal) en opname hiervan in het bestuursakkoord. De brief en de bijlagen (dia’s) vindt u hier. U kunt de bijlage zienswijzen structuurvisie hier lezen. Een uitgebreide rapportage (brief deel 2) terzake van de analyse van het toetsingsadvies Commissie MER, kunt u hier lezen.

Zienswijzen over Noordoost Corridor naar GS
Dorpsplatform Aarle-Rixtel heeft veel werk besteed aan het formuleren van de zienswijzen richting Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant. Immers, als er nu geen degelijke zienswijze ligt, kan er straks geen bezwaar worden aangetekend. Dorpsplatform formuleerde haar zienswijzen door goed te luisteren naar de inwoners tijdens de afgelopen openbare vergadering. Bovendien liet Dorpsplatform zich terdege bijstaan door ter zake deskundigen (ook formeel en wat betreft bezwaarregels etc.). Dit resulteerde in een zienswijze van circa 18 pagina’s met onderbouwingen. U kunt de zienswijzen hier lezen.

Presentatie gemeenteraad 2 december 2010
In de gemeenteraadsvergadering van Laarbeek op 2 december 2010 heeft de voorzitter van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel gebruik gemaakt van het spreekrecht om onze visie en conclusies kenbaar te maken zoals wij die geïnterpreteerd hebben aan de hand van de teksten en tabellen in het rapport “Structuurvisie ruimtelijk ordening Noord-Brabant deel D ‘Brainport Oost’. Hierbij heeft hij onderstaande presentatie op scherm geprojecteerd.
U kunt de presentatie hier downloaden.

Brief van 27 november 2010 aan B&W en de Gemeenteraad van Laarbeek
Onze uitgebreide brief van 27 november 2010 aan B&W en de gemeenteraad over de weg langs het Wilhelminakanaal kunt u hier  downloaden Brief B&W en Raad 101127.

Brief aan B&W over Oost-Westverbinding
Aan: De Raadsleden van de gemeenteraad van Laarbeek, en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laarbeek Postbus 190 5740 AD  Beek en Donk Aarle-Rixtel, 10 november 2010 Betreft: Noordoostcorridor / Wilhelminavariant. Geachte leden van de Raad, Geacht college van Burgemeester… Lees verder →

Dorpsplatform bericht over “De Weg”
Voor het geval dat u het niet in de krant heeft gelezen wil het Dorpsplatform  u erop wijzen dat er in november een paar belangrijke bijeenkomsten zijn die de toekomst sterk negatief kunnen beïnvloeden. Wij nodigen u uit om deze … Lees verder →

Platform Aarle-Rixtel vindt weg langs Wilhelminakanaal overbodig
Naar aanleiding van een publicatie van de Gemeente Laarbeek over de mogelijkheid voor het geven van een zienswijze op de eerste fase van de MER-procedure voor de Noordoost Corridor heeft Stichting Platform Aarle-Rixtel een brief gezonden naar de Gedeputeerde Staten van … Lees verder →

Open brief aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant T.a.v. Mevrouw Cora van Nieuwenhuizen
Aarle-Rixtel, 7 juli 2009 Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen, Stichting Platform Aarle-Rixtel, te vergelijken met een dorpsraad, probeert al jaren de leefbaarheid van de kern Aarle-Rixtel in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Dit is een moeizaam proces … Lees verder →

De weg
Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft op verzoek van B&W een advies uitgebracht over de plannen die er bestaan om ten noorden van Aarle-Rixtel en ten zuiden van het
Wilhelminakanaal een Oost-West verbinding aan te leggen tussen het knooppunt Ekkersrijt en de … Lees verder →

Niksweg Actiecomité Landelijk Laarbeek
Op de website www.niksweg.nl kunt u ook informatie over De Weg vinden.

Klankbordgroepen voor De Weg Wihelminavariant en N279
Op verzoek van Provinciale Staten heeft de gemeente Laarbeek het Dorpsplatform Aarle-Rixtel gevraagd om deel te nemen aan een of meerdere klankbordgroepen die  binnenkort worden ingesteld met betrekking tot de vaststelling van de tracés van de weg langs het Wilhelminakanaal en de verbreding van de N279.
Hier kunt u meer lezen over de klankbordgroepen: Klankbordgroepen NOC