Jeugd en Jongeren

Jeugd en Jongeren zijn een belangrijk thema binnen het dorpsplatform.
Wanneer het goed gaat met de jeugd, en we ze kunnen betrekken bij het dorp en het verenigingsleven, heeft dit een positieve uitwerking op de leefbaarheid van het dorp.

Daarom houden we contact met de dorpsondersteuner en jongerenwerkers van Vierbinden, de vrijwilligers van Cendra en OJA, en proberen via hen en andere kanalen op de hoogte te blijven van wat er speelt onder de jeugd.

Samen met Vierbinden organiseren we info avonden voor eenieder die met jeugd en jongeren bezig is, bijvoorbeeld de vrijwilligers, trainers en leiders van clubs en verenigingen. Thema’s hiervoor zijn omgaan met buitenbeentjes en cyberpesten.

Wilt u deelnemen aan deze werkgroep of wilt u iets melden aan onze werkgroep dan kan dit altijd via info@dorpsplatform.nl