Notulen Werkgroep Verkeer Juni 2017

21 juni is er een bijeenkomst van de werkgroep verkeer geweest.
Hierbij waren ook zo’n twaalf betrokken inwoners van Aarle-Rixtel aanwezig.
In de afgelopen periode zijn er weer 5 punten afgehandeld, en 6 nieuwe punten aangebracht. Het aantal openstaande punten komt daarmee op 29.

25 oktober en 29 november staan de volgende bijeenkomsten van de werkgroep verkeer ingepland. Heeft u punten in te brengen dan horen we graag van u, in het verslag staat hoe u deze aan kunt melden.
Natuurlijk is iedereen ook van harte welkom om eens een bijeenkomst van de werkgroep verkeer bij te wonen, u kunt altijd binnen lopen!

Wij willen er op wijzen dat zaken als losse stoeptegels, niet werkende lantaarnpalen etc. altijd direct aangemeld kunnen worden bij de gemeente via een melding openbare ruimte: Meldpunt
Ervaring leert dat deze zaken snel opgelost worden.

Hier zijn het verslag en de knelpuntenkaart te downloaden.

Facebook
Twitter
Instagram