Openbare vergadering 3 september 2007

Op 3 september heeft Stichting Platform Aarle-Rixtel haar eerste openbare vergadering in De Couwenbergh te Aarle-Rixtel. De volgende agendapunten worden er behandeld.

  • Opening door de voorzitter met toelichting op Stichting Platform Aarle-Rixtel
  • Kleine Kernen
    Stichting Platform Aarle-Rixtel is aangesloten bij de Vereniging Kleine Kernen van Noord Brabant, de voorzitter van de VKK, de heer van Lith zal een uitleg geven over de mogelijkheden die de VKK kan bieden aan kleine kernen met name Aarle-Rixtel.
  • Woningstichting Laarbeek De heer ir.Th. Beeren, voorzitter Woningstichting Laarbeek, geeft samen met architect Weijer een toelichting op de plannen van ‘De Witte Poort’, een project van 94 woningen
  • Starters Project 17 woningen Boekel Mevrouw Vera Raijmakers vertelt over haar ervaringen met het zojuist opgeleverde starters project van 17 koopwoningen, gebouwd in eigen beheer, en geeft aan hoe de Gemeente Boekel dit project ondersteund heeft.
  • Gemeente Laarbeek, Wethouder Knoop: Gemeentelijke visie op de woningbouw plannen voor Aarle-Rixtel op korte en middenlange termijn met als speerpunt een mogelijkheid om jongeren in Aarle-Rixtel en voor Aarle-Rixtel te behouden middels een starters project. Tevens zal hij een toelichting geven over de uitkomsten van het woningbehoeftenonderzoek dat onlangs in Laarbeek gehouden is.
  • Pauze
  • Forum discussie over de besproken onderwerpen waaraan de sprekers deelnemen.
  • Sluiting.
Facebook
Twitter
Instagram

Laat een reactie achter