OVERLEG WERKGROEP VERKEER MET GEMEENTE IN DE COUWENBERGH

Op woensdag 11 juli is er een bijeenkomst van de Werkgroep Verkeer,
onderdeel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel. Anders dan gebruikelijk is deze in De
Couwenbergh, Dorpsstraat 1. De bijeenkomst begint om 20:00 uur.
Half mei hebben de aanwezigen in het vooroverleg de aktie “Minder hard – Vanuit je hart – 30”
geëvalueerd. De aktie werd positief beoordeeld, kennelijk ook door de aanwonenden die bijna
allemaal de raamposter hadden opgehangen. Er komt dan ook zeker een vervolg. In het
overleg van woensdag 11 juli zijn de gemeente en politie aanwezig. Dan kan gevraagd worden
hoe zij tegen deze aktie aan kijken en een verder aanpak worden afgesproken.
Vervolgens wordt het actieschema (de lijst met openstaande punten) doorgenomen. We
bekijken dan hoe de verkeersknelpunten kunnen worden aangepakt. Daarbij komt de rol van
de inwoners ter sprake. Want verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn zaken waar ook wij als
inwoners aan moeten werken.
Wilt u weten welke punten er op de lijst staan vraag dan via info@dorpsplatform.nl het
verslag van het vooroverleg aan. Naar dit email-adres kunt u ook nieuwe punten aangaande
verkeerssituaties sturen.
En als u interesse heeft om mee te praten over dit soort zaken laat dan van u horen of kom
naar de bijeenkomst van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.