Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Bestuursvergadering oktober 2017

Maandag 2 oktober is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

Hier zijn de agenda en de actielijst te downloaden.

De vergaderingen van het dorpsplatform kunt u bijwonen, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Facebook
Twitter
Instagram

Kermis weer volgeboekt

Aarle-Rixtel – De kermis van 2016 was een flop, geen grote attracties, de rest is bekend. Daar moest iets aan gebeuren vond ook de burgemeester die het initiatief nam om betrokken inwoners van Aarle-Rixtel bij elkaar te roepen. Na een aantal bijeenkomsten onder leiding van het Dorpsplatform werd besloten de kermis te verschuiven van augustus naar het 4e weekend 23 t/m 26 september a.s. De exploitanten komen in de vakantie niet meer naar de kleine dorpen, zo ook in Aarle-Rixtel.
Wat komt er dan wel?

De TimeTrip b.v. is een nieuwkomer, een ronddraaiende schommelbank die je een zwevend gevoel geeft door de gewichtloosheid die door de op en neergaande beweging wordt veroorzaakt. Dat moet je zelf meemaken om het te ervaren. Natuurlijk staan er dit jaar weer de botsauto’s, de rupsbaan, draaimolen, de schiettent, een trampoline is ook nieuw en dan nog de snoep- en viskraam, touwtje trek,  eendjes vangen, kanalenspel, grijpkranen, suikerspin, oliebollenkraam en aquablasta.

Ruimte voor meer grote attracties is er niet.

De officiële opening is op zaterdag om 17.00 uur en wordt verricht door wethouder Greet Buter. Harmonie de Goede hoop en de twee gilden zullen daarbij aanwezig zijn.

Een kermiskaart voor kinderen van de basisschool moet het kermisgevoel voor de jeugd vergoten. Op de basisscholen wordt aan de kinderen een kermiskaart uitgedeeld met recht op twee vrije ritten naar keuze, een drankje, een ijsje bij Jantje en een bon voor een snack/versnapering. Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking met de scouting en het Oranjecomité en alleen te gebruiken op maandag.

Ook op maandag is er een schietwedstrijd in de schiettent voor de jeugd van 8-12 jaar. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Gilde St. Margaretha en Onze Lieve Vrouwe Gilde, de Rooi en de Blauw Schut! Inschrijving is mogelijk op maandag van 18.00 tot 18.30 uur. Er wordt geschoten op een heuse vogel die gemaakt is door Henny van der Putten en waarop de kleuren van beide gilden zijn gecombineerd. De begeleiding wordt door de twee Gilden verzorgd in originele klederdracht. Pas als de vogel helemaal aan gort is geschoten is de winnaar bekend die de trofee mee naar huis mag nemen.

Ook Zonnetij wil graag meedoen om de bewoners van Zonnetij het kermisgevoel mee te geven. Zonnetij zal ook bezocht worden door de twee Gilden en de Harmonie die in hun rondgang door het dorp o.a. ook een bezoek brengen aan Mariëngaarde.

Wij hopen dat de kermis dit jaar zijn rol in ons dorp weer zal waarmaken en dat we in de komende jaren weer kunnen genieten van het aloude kermisgevoel. Als de weergoden ons een beetje helpen zal het zeker lukken!

Suggesties en vragen zijn welkom bij Dorpsplatform Aarle-Rixtel info@dorpsplatform.nl

Facebook
Twitter
Instagram

Notulen Werkgroep Verkeer Juni 2017

21 juni is er een bijeenkomst van de werkgroep verkeer geweest.
Hierbij waren ook zo’n twaalf betrokken inwoners van Aarle-Rixtel aanwezig.
In de afgelopen periode zijn er weer 5 punten afgehandeld, en 6 nieuwe punten aangebracht. Het aantal openstaande punten komt daarmee op 29.

25 oktober en 29 november staan de volgende bijeenkomsten van de werkgroep verkeer ingepland. Heeft u punten in te brengen dan horen we graag van u, in het verslag staat hoe u deze aan kunt melden.
Natuurlijk is iedereen ook van harte welkom om eens een bijeenkomst van de werkgroep verkeer bij te wonen, u kunt altijd binnen lopen!

Wij willen er op wijzen dat zaken als losse stoeptegels, niet werkende lantaarnpalen etc. altijd direct aangemeld kunnen worden bij de gemeente via een melding openbare ruimte: Meldpunt
Ervaring leert dat deze zaken snel opgelost worden.

Hier zijn het verslag en de knelpuntenkaart te downloaden.

Facebook
Twitter
Instagram

Thema avond cyberpesten

Dorpsplatform Aarle-Rixtel organiseert op 18 september in De Dreef speciale bijeenkomst:
Thema avond Cyberpesten onder Pubers
Internetpesten – sexting – grooming – dreigtweets – haatpost – shaming – netiquette – etc
Wat gebeurt er allemaal online op mobiel en de IPAD? Weet u hoe het gaat? Kent u alle
termen? Hoe gaan verenigingen met jeugd en jongeren in hun gelederen hier mee om?
Wat kunnen besturen en leiders doen als ze hiermee geconfronteerd worden? Heb jij het al
eens meegemaakt en wat heb je daarmee gedaan?
Allemaal vragen die de besturen en leiders van verenigingen ondervinden met jeugd en
jongeren die veelvuldig en vaak heel heftig elkaar online pesterig bejegenen.
Op 18 september a.s. organiseert het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, samen met Jeugd en
Jongerenwerk van ViERBINDEN, een speciale thema avond waar deze problematiek op
aanschouwelijke wijze in beeld gebracht zal worden. Met behulp van Helder Theater uit
Eindhoven wordt met rollenspel inzicht gegeven in deze materie en proberen we handvaten
te geven hoe je hiermee om kunt gaan.
Reserveer deze datum in je agenda, maandag 18 september a.s. in De Dreef, om 20.00 uur.
Informatie en aanmelden bij Dorpsplatform: info@dorpsplatform.nl of bij
ViERBINDEN: ahuibers@vierbinden.nl

Facebook
Twitter
Instagram