Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Bestuursvergadering augustus 2017

Maandag 7 augustus is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

De agenda en actielijst zijn hier te downloaden:

Agenda

Actielijst

 

Facebook
Twitter
Instagram

Notulen bestuursvergadering juli 2017

De notulen van de bestuursvergadering van juli 2017 zijn hier te downloaden

Facebook
Twitter
Instagram

Facebook
Twitter
Instagram

Bijeenkomst werkgroep verkeer

21 juni aanstaande is volgende bijeenkomst van de werkgroep verkeer.
Deze bijeenkomst zal gehouden worden in MFC De Dreef en begint om 20:00 uur.

Deze bijeenkomst is het vooroverleg, waarin u samen met andere belangstellenden over knelpunten en gevaarlijke situaties aangaande verkeer in Aarle-Rixtel kun meepraten.

Mocht u nog verkeersituaties kennen in Aarle-Rixtel die mogelijk gevaar opleveren of hinderlijk zijn voor de weggebruikers, aarzelt u dan niet dit via het mailadres info@dorpsplatform.nl aan ons te melden. Maar, u kunt ook de situatie inbrengen tijdens de bijeenkomst en dan direct een toelichting geven.

Hier zijn de Actieschema en de Knelpuntenkaart te downloaden.

Facebook
Twitter
Instagram