Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Bestuursvergadering juni 2017

Maandag 12 juni 2017 is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

Hier zijn de agenda en de actielijst te downloaden.

Het is altijd mogelijk om de vergaderingen van het dorpsplatform bij te wonen, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Facebook
Twitter
Instagram

Notulen bestuursvergadering mei 2017

De notulen van de vergadering van mei 2017 zijn hier te downloaden.

Facebook
Twitter
Instagram

Bestuursvergadering mei 2017

Maandag 1 mei is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

Het is altijd mogelijk om een vergadering bij te wonen, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl.

Hier zijn de notulen van de vorige vergadering, de agenda en de actielijst te downloaden.

Facebook
Twitter
Instagram

Burgemeester schenkt meidoorn

Bij zijn kennismaking met Laarbeek bezocht burgemeester Frank van der Meijden alle kernen, en kreeg een rondleiding door de dorpsraden.
Door de nieuwe burgemeester werd ook aan elke kern een meidoorn geschonken. Als eerste was vandaag Aarle-Rixtel aan de beurt om de meidoorn in ontvangst te nemen.
Onder belangstelling van omwonenden, medewerkers van Snoeperij Jantje en Stout, leden van het dorpsplatform en de overige dorpsraden werd de meidoorn door de burgemeester geplant op de hoek Wilhelminalaan en Sengersweg.
Wij danken de burgemeester voor dit prachtige geschenk.

Voor foto’s verwijzen we u naar de site van de MooiLaarbeekKrant

Facebook
Twitter
Instagram