Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Bereikbaarheid ViERBINDEN tijdens vakantieperiode

In de periode van 9 juli t/m 20 augustus is Stichting ViERBINDEN beperkt bereikbaar. Telefonisch zijn ze alle werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur. Buiten deze tijden kunt u altijd een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Dit zal regelmatig afgeluisterd worden. Van 16 juli tot en met 3 augustus (week 29,30,31) is het kantoor gesloten. De vrijwillige hulpdienst is gesloten van 23 juli tot en met 10 augustus (week 30,31,32). Het structurele vervoer gaat in de vakantieperiode wel door. In de periode van 18 juli t/m 21 augustus is de Laarbikker gesloten. In de periode van 9 juli t/m 21 augustus is de Waterpoort gesloten. De Laarbikker en de Waterpoort gaan weer open op 22 augustus. Ontmoetingscentrum in Beek en Donk is gesloten tijdens de gehele vakantieperiode. Het Dorpshuis in Lieshout is tijdens de vakantieperiode elke dinsdag tot en met zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 31 juli t/m 14 augustus (week 31,32,33) ook open op dinsdag tot 23.00 uur.

WhatsApp Buurtpreventie

Afgelopen 5 juni is er een informatie avond geweest over WhatsApp Buurtpreventie.

Een initiatief wat Politie, Gemeente en het dorpsplatform van harte ondersteunen.

Het idee achter een WhatsApp buurtpreventie groep is dat mensen die samen in een wijk of straat wonen een WhatsApp groep opzetten, waarbij ze elkaar op de hoogte houden en informeren op het moment dat er iets in de wijk gezien wordt wat wellicht niet pluis is. De beheerders van de groep hebben ook korte lijnen naar de politie. Op deze manier kan een buurt er samen voor zorgen dat het een stukje veiliger wordt!

Mocht je er over denken om een WhatsApp buurtpreventie groep op te zetten neem dan contact met ons op, en wij helpen je op weg!

Hieronder een paar documenten die wellicht behulpzaam zijn bij het opzetten van een WhatsApp buurtpreventie groep:

Folder over WhatsApp buurtpreventie

Huisregels WhatsApp buurtpreventie

Kom meepraten over verkeersproblemen in Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel – De actie “Minder hard – Vanuit je hart – 30” is voorbij maar we gaan verder. De Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel, onder­deel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, komt woensdag 16 mei weer bijeen om over de actie en verkeersknelpunten te praten. De bijeenkomst is in De Dreef en begint om 20:00 uur.

Tijdens iedere bijeenkomst komt het punt hard rijden in het dorp ter sprake. Maar deze keer kunnen we de bewustwordingsactie “Minder hard – Vanuit je Hard – 30”, die vanuit de Werkgroep Verkeer is georganiseerd evalueren. Wij inwoners hebben laten zien dat we het probleem willen aanpakken. Hoe gaan we nu verder?

Naast de discussie over de aanpak te hard rijden in Aarle-Rixtel komt in de bijeenkomst van 16 mei het actieschema (de lijst met openstaande punten) ter sprake. We bekijken dan hoe deze knelpunten kunnen worden aangepakt. Ook zal de rol van inwoners aan de orde komen. Want verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn zaken waar ook wij als inwoners aan moeten werken.

Wilt u weten welke knelpunten er op de lijst staan vraag dan via info@dorpsplatform.nl het verslag van de laatste bijeenkomst op. Naar dit email-adres kunt u ook nieuwe punten aangaande verkeers­situaties sturen.

En als u interesse heeft om mee te praten over dit soort zaken laat dan van u horen of kom naar de bijeenkomst van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.