Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Dorpsplatform A-R vraagt meedenkers te participeren

Aarle-Rixtel. Stichtingen kennen geen leden, een vereniging wel! Toch wil het Dorpsplatform graag ‘leden’ hebben, een achterban waarmee overlegd kan worden. De communicatie verloopt via de mail. Samen met de naam van de persoon is dat het enige privacy gevoelige informatie die wij gebruiken. Wij willen graag uw mening peilen.

Waar heeft het Dorpsplatform het zoal over? Het zijn zeer uiteenlopende onderwerpen die in de maandelijkse vergaderingen de revue passeren. Wij rangschikken de onderwerpen naar werkgroepen die daarover gaan, die daarover iets kunnen vinden. Zo kennen wij een 5-tal werkgroepen die elke vergadering verslag uitbrengen over Jeugd en Jongerenwerk, Zorg en Welzijn, Leefbaarheid en Wonen, Verkeer, Leefbaarheidssubsidie, DPP en dan vaak nog ad-hoc werkgroepen afhankelijk van actuele gebeurtenissen.

Maandelijks willen wij de DorpsPlatform-Participanten (DPP) benaderen met een vraag, een opmerking of een verslag. Uw inbreng wordt dan meegenomen in de maandelijkse vergadering en weegt mee met de besluitvorming. Lijkt je dit iets? Stuur dan een mailtje naar het Dorpsplatform dan zetten we je in de adressenlijst en wordt je op de hoogte gehouden van wat er speelt in het Dorpsplatform en waar wij ons mee bezig houden. Overigens kun je ook op de website kijken www.dorpsplatform.nl Wil je meedoen stuur dan een mailtje naar info@dorpsplatform.nl Wij vinden het fijn om jou als nieuwe participant te mogen begroeten.

Minder Hard – Vanuit je Hart – 30

 

Aarle-Rixtel – Dorpsplatform organiseert 4 weken lang bewustwordingsactie op de weg “dwars door Aarle-Rixtel”.

De bewoners aan Dorpsstraat en de Lieshoutseweg zijn het zat! Er wordt regelmatig te hard gereden. Dat vindt de Werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform ook! Met een select groepje van ca 10 mensen is een actie opgezet die tussen 8 april en 8 mei gaat plaatsvinden. “Wij willen de automobilisten duidelijk maken dat hier maar 30 km/uur gereden mag worden” aldus een van de leden van de actiegroep “Aanpak Te Hard Rijden”.

Aan een 20-tal lantaarnpalen in de Albers Pistoriusstraat, Klokkengietersstraat, Dorpsstraat, Kouwenberg en Lieshoutseweg hangen we posters op die door de automobilisten niet te missen zijn. Ook worden bij alle komborden van Aarle-Rixtel grote borden geplaatst met de zelfde poster. We willen de actie extra ondersteunen door alle bewoners van de genoemde straten te vragen een raamposter op te hangen. De raamposter op A3 formaat is deze week bij de bewoners bezorgd.

De poster is door actie-lid Mascha van Horik, zelf bewoonster van de Lieshoutseweg, ontworpen. Met maar 5 woorden en een rood hart laat deze niet aan duidelijkheid over.