Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Initiatiefgroep starters Aarle-Rixtel kiest bestuur

Op 30 oktober jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de voltallige groep starters (20) die zich willen verenigen om in eigen beheer in Aarle-Rixtel woningen te bouwen. Op initiatief van Stichting Platform Aarle-Rixtel heeft de heer Vlemmix van BIEB uit Eindhoven (Bouwen In Eigen Beheer) een duidelijke uiteenzetting gegeven over de opzet van een starters project. Aan de hand van diverse voorbeelden werd een goede indruk gegeven van de mogelijkheden en inzicht verstrekt in de te bereiken resultaten bij bouwen in eigen beheer. Zo werden projecten getoond in Bladel en Boekel maar ook in Eindhoven en Utrecht.

Uit de startersgroep hebben zich vier personen aangemeld om zitting te nemen in de initiatiefgroep die de voorbereidingen gaan treffen voor het oprichten van een startersvereniging. Op 8 november jl. en onder leiding van het Platform hebben de leden van de initiatiefgroep uit hun midden de heer Leon Sloots gekozen tot voorzitter en de heer Ruud Martens tot secretaris van de initiatiefgroep die verder bestaat uit de heren Guus Tilburgs en Stan van Vijfeijken die gezamenlijk direct vervolgafspraken hebben gemaakt om z.s.m. de starters vereniging te kunnen oprichten.

27 november a.s. komt de startersvereniging weer bij elkaar en zal dan van gedachten wisselen met alle raadsleden uit Aarle-Rixtel om te komen tot een zo breed mogelijk draagvlak voor dit startersproject.

Tot het moment dat de startersvereniging feitelijk wordt opgericht zal Stichting Platform Aarle-Rixtel de initiatiefgroep begeleiden.

Voor meer informatie betreffende Stichting Platform Aarle-Rixtel verwijzen wij u naar de website www.platformaarlerixtel.nl

Facebook
Twitter
Instagram

1e Starters bijeenkomst Aarle-Rixtel enthousiast.

Dinsdagavond jl. heeft op initiatief van Stichting Platform Aarle-Rixtel de eerste bijeenkomst plaats gevonden van de groep starters die zich aangemeld hebben bij het Platform. Na een welkomswoord door de voorzitter en een voorstellingsronde door de starters werd een uiteenzetting gegeven over het ‘Bouwen in Eigen Beheer’. Met enthousiasme hebben de starters allerlei vragen gesteld en hun betrokkenheid getoont maar ook hun zorg uitgesproken over de nog onzeker situatie betreffende de mogelijkheden die de Gemeente Laarbeek de starters kan bieden. Belangrijk daarbij is het draagvlak dat de politieke partijen in Laarbeek kan geven bij het zoeken van een geschikte plek voor de starters. Daarvoor wil het Platform alle Aarlese raadsleden in november uitnodigen voor overleg met het platform en samen met de initiatiefgroep van de starters de voortgang bespreken. Vanuit de starters hebben enkele deelnemers zich bereid verklaart in de initiatiefgroep zitting te nemen om mede de kar te trekken en te komen tot het oprichten van de Startersvereniging Aarle-Rixtel. Enkele aangemelde starters waren verhinderd maar daarvoor zal volgende week een zelfde avond belegd worden. Voor diegene die zich als starter willen inschrijven hebben wij nog ruimte en nodigen wij hen uit zich aan te melden bij het Platform via e-mail info@platformaarlerixtel.nl of telefonisch bij het secretariaat 0492 381696

Facebook
Twitter
Instagram

Aanmelding startersvereniging Aarle-Rixtel

Zoals aangekondigd op de Platformavond van 3 september jl. treft Stichting Platform Aarle-Rixtel momenteel voorbereidingen voor het opzetten van een Startersvereniging Aarle-Rixtel.
Starters die in Aarle-Rixtel willen blijven wonen en die zelfstandig in verenigingsverband een eigen huis willen ontwerpen en bouwen, vragen wij zich aan te melden bij het Platform op volgende e-mail adres info@platformaarlerixtel.nl of telefonisch bij de secretaris dhr. Hans Kop 0492 381920.
Ook kunt u hier een aanvraagformulier downloaden en uitprinten. Hiervoor dient Adobe Acrobat Reader op uw systeem geinstalleerd te zijn, eventueel kunt u deze hier gratis downloaden.

Facebook
Twitter
Instagram

Openbare vergadering 3 september 2007

Op 3 september heeft Stichting Platform Aarle-Rixtel haar eerste openbare vergadering in De Couwenbergh te Aarle-Rixtel. De volgende agendapunten worden er behandeld.

  • Opening door de voorzitter met toelichting op Stichting Platform Aarle-Rixtel
  • Kleine Kernen
    Stichting Platform Aarle-Rixtel is aangesloten bij de Vereniging Kleine Kernen van Noord Brabant, de voorzitter van de VKK, de heer van Lith zal een uitleg geven over de mogelijkheden die de VKK kan bieden aan kleine kernen met name Aarle-Rixtel.
  • Woningstichting Laarbeek De heer ir.Th. Beeren, voorzitter Woningstichting Laarbeek, geeft samen met architect Weijer een toelichting op de plannen van ‘De Witte Poort’, een project van 94 woningen
  • Starters Project 17 woningen Boekel Mevrouw Vera Raijmakers vertelt over haar ervaringen met het zojuist opgeleverde starters project van 17 koopwoningen, gebouwd in eigen beheer, en geeft aan hoe de Gemeente Boekel dit project ondersteund heeft.
  • Gemeente Laarbeek, Wethouder Knoop: Gemeentelijke visie op de woningbouw plannen voor Aarle-Rixtel op korte en middenlange termijn met als speerpunt een mogelijkheid om jongeren in Aarle-Rixtel en voor Aarle-Rixtel te behouden middels een starters project. Tevens zal hij een toelichting geven over de uitkomsten van het woningbehoeftenonderzoek dat onlangs in Laarbeek gehouden is.
  • Pauze
  • Forum discussie over de besproken onderwerpen waaraan de sprekers deelnemen.
  • Sluiting.
Facebook
Twitter
Instagram