Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Bestuursvergadering januari 2018

Maandag 8 januari is de volgende bestuursvergadering van het dorpsplatform.

Het is altijd mogelijk om eens een vergadering bij te wonen, graag van te voren aanmelden via info@dorpsplatform.nl

De notulen van de vorige vergadering zijn hier te downloaden.

Hier zijn de agenda en de actielijst van januari te downloaden.

Facebook
Twitter
Instagram

Facebook
Twitter
Instagram

Overleg werkgroep verkeer met gemeente

Aarle-Rixtel – Woensdag 29 november heeft de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel, onder­deel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, een overleg met de gemeente. Een belangrijk punt zal het thema “te hard rijden” zijn. De bijeenkomst is in De Dreef en begint om 20:00 uur.

Ongeveer 3 weken geleden hebben de 23 aanwezigen in het vooroverleg het thema “te hard rijden” besproken. Zowel een aantal “blackspots” als mogelijke oplossingen zijn de revue gepasseerd. Vervolgens hebben een paar aanwezigen zich opgeworpen de problematiek en mogelijke oplossingen op papier te zetten. Dit kan dan in het komend overleg een leidraad voor de discussie zijn. We willen samen met gemeente en politie tot een aanpak komen om onze grootste ergernis: “te hard rijden” te lijf te gaan.

Daarnaast is het actieschema (de lijst met openstaande punten) doorgesproken. Het aantal openstaande punten is nu 30.

In de bijeenkomst van 29 november zal het actieschema met de gemeente (en evt. de politie) doorgenomen worden. We bekijken dan hoe deze knelpunten kunnen worden aangepakt. Ook zal de rol van inwoners ter sprake komen. Want verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn zaken waar ook wij als inwoners aan moeten werken.

Wilt u weten welke punten er op de lijst staan vraag dan via info@dorpsplatform.nl het verslag van het vooroverleg aan. Naar dit email-adres kunt u ook nieuwe punten aangaande verkeers­situaties sturen.

En als u interesse heeft om mee te praten over dit soort zaken laat dan van u horen of kom naar de bijeenkomst van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.

Facebook
Twitter
Instagram