Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Overleg werkgroep verkeer met gemeente

Aarle-Rixtel – Woensdag 29 november heeft de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel, onder­deel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, een overleg met de gemeente. Een belangrijk punt zal het thema “te hard rijden” zijn. De bijeenkomst is in De Dreef en begint om 20:00 uur.

Ongeveer 3 weken geleden hebben de 23 aanwezigen in het vooroverleg het thema “te hard rijden” besproken. Zowel een aantal “blackspots” als mogelijke oplossingen zijn de revue gepasseerd. Vervolgens hebben een paar aanwezigen zich opgeworpen de problematiek en mogelijke oplossingen op papier te zetten. Dit kan dan in het komend overleg een leidraad voor de discussie zijn. We willen samen met gemeente en politie tot een aanpak komen om onze grootste ergernis: “te hard rijden” te lijf te gaan.

Daarnaast is het actieschema (de lijst met openstaande punten) doorgesproken. Het aantal openstaande punten is nu 30.

In de bijeenkomst van 29 november zal het actieschema met de gemeente (en evt. de politie) doorgenomen worden. We bekijken dan hoe deze knelpunten kunnen worden aangepakt. Ook zal de rol van inwoners ter sprake komen. Want verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn zaken waar ook wij als inwoners aan moeten werken.

Wilt u weten welke punten er op de lijst staan vraag dan via info@dorpsplatform.nl het verslag van het vooroverleg aan. Naar dit email-adres kunt u ook nieuwe punten aangaande verkeers­situaties sturen.

En als u interesse heeft om mee te praten over dit soort zaken laat dan van u horen of kom naar de bijeenkomst van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.

Werkgroep verkeer

25 oktober kwam de werkgroep verkeer weer bij elkaar.

het verslag en de knelpuntenkaart zijn hier te downloaden.

Bestuursvergadering november 2017

Maandag 6 november is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

hier zijn de agenda en de actielijst te downloaden.

het is altijd mogelijk om de vergaderingen van het dorpsplatform bij te wonen, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl