Welkom op de website van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Grootste ergernis Aarle-Rixtel; te hard rijden!

Aarle-Rixtel – Woensdag 25 oktober 2017 is de Werkgroep Verkeer, onderdeel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, bijeen geweest. Hoofdpunt van de bespreking is het thema “te hard rijden” geweest.

Op de bijeenkomst hebben de 23 aanwezigen elk hun gedachten over het punt “te hard rijden” geuit en daarbij ook aangegeven welke oplossing/aanpak zij voorstaan. Dat  doorgaand verkeer evenzeer als knelpunt ter tafel is gekomen spreekt voor zich.

Snelheidsremmende maatregelen en handhaving zijn vaak als oplossingen genoemd. Maar ook het inrichten van het 30km-gebied als een echte 30km-zone is ter sprake gekomen.

Er is echter nog een aspect, nl. gedrag. De meesten van ons weten wel dat te hard rijden gevaarlijk is maar toch doen we het vrijwel allemaal wel eens. De discrepantie, tussen weten en doen, kent verschillende oorzaken. Als voorbeeld  de ‘sociale druk’. Het voelt ongemakkelijk als je je aan de snelheid houdt en daardoor andere auto-mobilisten ophoudt.

In de bijeenkomst heeft een aantal aanwezigen zich opgeworpen om tezamen de genoemde knelpunten en  gesuggereerde oplossingen op papier te zetten. Dit ‘klaagschrift’ kan dan in de volgende bijeenkomst, het overleg met de gemeente, worden aangeboden. Daarbij zal de rol van de inwoners eveneens ter sprake komen. Want verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn zaken waar ook wij als inwoners aan moeten werken. Vervolgens willen we gezamenlijk met gemeente en politie een aanpak ontwikkelen om onze grootste ergernis: “te hard rijden” te lijf te gaan.

De volgende bijeenkomst van de Werkgroep Verkeer staat gepland voor 29 november 2017 en begint om 20:00 uur in De Dreef. Wilt u meer weten of meedoen laat dat dan weten via info@dorpsplatform.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om het verslag van de laatste bijeenkomst op te vragen.

Grootste ergernis Aarle-Rixtel: te hard rijden !

Aarle-Rixtel – In de 5 jaar dat de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel bestaat kwam iedere keer het punt te hard rijden in het dorp ter sprake. De Werkgroep Verkeer, onderdeel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, komt woensdag 25 oktober 2017 weer bijeen om over dit thema en andere verkeerssituatie’s te praten. De bijeenkomst is in De Dreef en begint om 20:00 uur.

Vrijwel de gehele bebouwde kom van Aarle-Rixtel is een 30-km zone. Toch wordt keer op keer gemeld dat er (veel) harder dan 30 km wordt gereden. En is  de  vraag: handhaving door de politie en snelheids-remmende aanpassingen van de weg.  Echter, een oplossing kan alleen door gezamenlijk actie van alle partijen (politie, gemeente en inwoners) tot stand gebracht worden. In de komende bijeenkomst  willen we een oproep hiertoe doen.

De bijeenkomst is een vooroverleg waarin iedereen die belangstelling heeft, mee kan praten over verkeerssituaties in Aarle-Rixtel. Het resultaat van het overleg is een lijst die aan de gemeente wordt gestuurd. Een tweede bijeenkomst, het overleg met de gemeente, staat gepland voor woensdag 29 november 2017 en is eveneens in De Dreef.

Op dit moment zijn er 32 openstaande punten. Wilt u weten welke punten dit zijn vraag dan via info@dorpsplatform.nl het verslag van de laatste bijeenkomst op. Naar dit e-mailadres kunt u ook nieuwe punten aangaande verkeerssituaties sturen.

Dus wilt u meepraten over het verkeer in Aarle-Rixtel laat dan van u horen of kom naar de bijeenkomsten van Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel.

U kunt hier het Inputdocument en de Knelpuntenkaart downloaden.

Bestuursvergadering oktober 2017

Maandag 2 oktober is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

Hier zijn de agenda en de actielijst te downloaden.

De vergaderingen van het dorpsplatform kunt u bijwonen, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl