Leefbaarheids subsidie

Leefbaarheids subsidie

 

Om initiatieven van vrijwilligers te kunnen ondersteunen, is een (beperkt) budget door de Gemeente Laarbeek ter beschikking gesteld. In de Laarbeeker van 25 februari 2011 stond over deze subsidie het volgende artikel: Subsidies burgerinitiatief vrijwilligerswerk
Het doel van deze subsidie is om initiatieven, die de leefbaarheid en samenhang in de dorpen ten goede komen, een extra impuls te geven.
Dit biedt dus talloze mogelijkheden voor een financiële bijdrage aan een goed idee……
Als u een bepaald idee of project heeft of van plan bent iets op te gaan zetten dat de leefbaarheid en de samenhang in Aarle-Rixtel bevordert, bestaat er een goede kans dat u daarvoor subsidie kunt ontvangen. Een aanvraag is gratis!
Ook in geval van twijfel kunt u een subsidieaanvraag indienen. Om u te helpen hebben wij enkele richtlijnen opgesteld waaraan u enigszins kunt toetsen of u in aanmerking zou kunnen komen voor een subsidie. Deze richtlijnen kunt u hier lezen: Burgerinitiatieven Richtlijnen subsidie

Hier vindt u een aanvraagformulier voor een leefbaarheidssubsidie dat u kunt downloaden om in te vullen en op te sturen.

In verband met de tijd die het vergt om een aanvraag te behandelen, vragen wij u dit formulier tijdig, doch zo mogelijk vier weken voor de datum waarop de activiteit plaatsvindt, in te zenden. Wij verzoeken u vriendelijk een begroting en zo mogelijk een folder of aankondiging van de activiteit toe te voegen.
Als u dit aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, kunt u dit mailen naar: info@dorpsplatform.nl  of versturen naar:
Dorpsplatform Aarle-Rixtel
T.a.v. Secretariaat
De Elshorst 27
5735 JC Aarle-Rixtel

U krijgt dan zo snel mogelijk bericht hoe de subsidiecommissie uw project heeft beoordeeld. Hieronder ziet u een overzicht van de aanvragen die vanaf februari 2011 tot nu toe zijn ontvangen en waaraan een subsidie is toegekend:

– Halloween tocht Cendra, november 2015
– VVN afd. Laarbeek, november 2015
– Bijeenkomst bewoners Dorpsstraat, september 2015
– Stichting Heemkamer, september 2015
– Pleinfeest Rode Schutplein, september 2015
– Du Tie Ut jeu de boules, juni 2015
– Werkgroep groenonderhoud Terlingenplein 2015
– Trefzeker, maart 2015
– De wielewaal, maart 2015
– Oranje comité, april 2015
– Liederentafel 2015

– Uittocht Sinterklaas 6 december 2014
– Burendag Zonnetij, september 2014
– Burendag De Wielewaal, september 2014
– Laarbeek 70 Jaar Bevrijd Heemkundekringen Laarbeek, aanvraag april 2014.
– Lente-sfeermarkt op de Kouwenberg op 11 mei  2014, aanvraag april 2014

– Initiatiefgroep Social Sofa het Strijps Benkske, december 2013
– Wandel4daagse Gezond Laarbeek december 2013
– Organisatie winterfair op Kouwenberg, toekenning november  2013
– Aanschaf lesapparatuur door Seniorenverereniging KBO oktober 2013
– Initiatief tot buurtvereniging/barbecue – nationale burendag 21 september 2013.
– Burendag Hagelkruisweg Augustus 2013
– Verfraaiing van de Dorpsstraat door bloembakken aan de lantaarnpalen in augustus 2013
– EHBO opleiding voor de leiding van Cialfo Gym juli 2013.
– Open Ptaktijkroute Aarle-Rixtel in april 2013

– Initiatiefgroep Social Bank/Woonpark Zonnetij in december 2012
– De Tempelier i.v.m. versiering Prins Carnaval in december 2012
– Aarle Onderneemt voor beugels/vlaggenstokhouders nieuwe
lantaarnpalen in oktober 2012
– AED Project Aarle-Rixtel in oktober 2012.
– Project Buurtbus Laarbeek in september 2012.
– Film Sinterklaas De Serie 2012 in augustus 2012.
– Jeugd Indoor Vendeltoernooi in augustus 2012.
– Jazz Society organisatie jazzavonden in augustus 2012.
– Handboogschutterij materiaal jeugd in augustus 2012.
– Gereedschap onderhoudsploeg in augustus 2012.
– Jeu de Boules Club verlichting/laptop in mei 2012.
– Heemkundekring 60 jarig jubileum in mei 2012.
– Verkeersplein bij basisschool in mei 2012.
– Activiteiten i.v.m. 6 december in mei 2012.
– Concerten gemengd koor i.v.m. jubileum in maart 2012.

– Gereedschap onderhoudsgroep in december 2011.
– Initiatief tot buurtvereniging/barbecue – nationale burendag
24 september 2011.
– Filmopnamen voor promotie Aarle-Rixtel in augustus 2011.
– Betonnen tafel voor tafeltennis in juli 2011.
– Gereedschap voor onderhoudsgroep in mei 2011.
– Jubileumviering ten behoeve van Aarlese bevolking in mei 2011.
– Gereedschap voor onderhoud groen in mei 2011.
– Lijsttrekkersdebat over De Weg in de Dreef in februari 2011.