Thema avond cyberpesten

Dorpsplatform Aarle-Rixtel organiseert op 18 september in De Dreef speciale bijeenkomst:
Thema avond Cyberpesten onder Pubers
Internetpesten – sexting – grooming – dreigtweets – haatpost – shaming – netiquette – etc
Wat gebeurt er allemaal online op mobiel en de IPAD? Weet u hoe het gaat? Kent u alle
termen? Hoe gaan verenigingen met jeugd en jongeren in hun gelederen hier mee om?
Wat kunnen besturen en leiders doen als ze hiermee geconfronteerd worden? Heb jij het al
eens meegemaakt en wat heb je daarmee gedaan?
Allemaal vragen die de besturen en leiders van verenigingen ondervinden met jeugd en
jongeren die veelvuldig en vaak heel heftig elkaar online pesterig bejegenen.
Op 18 september a.s. organiseert het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, samen met Jeugd en
Jongerenwerk van ViERBINDEN, een speciale thema avond waar deze problematiek op
aanschouwelijke wijze in beeld gebracht zal worden. Met behulp van Helder Theater uit
Eindhoven wordt met rollenspel inzicht gegeven in deze materie en proberen we handvaten
te geven hoe je hiermee om kunt gaan.
Reserveer deze datum in je agenda, maandag 18 september a.s. in De Dreef, om 20.00 uur.
Informatie en aanmelden bij Dorpsplatform: info@dorpsplatform.nl of bij
ViERBINDEN: ahuibers@vierbinden.nl

Facebook
Twitter
Instagram