Vergadering Dorpsplatform December 2018

Maandag 3 december is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

Wilt u een vergadering van het dorpsplatform bijwonen? Dit is altijd mogelijk, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Notulen november 2018

Agenda december 2018

Actielijst december 2018