Vergadering Dorpsplatform Mei 2018

Maandag 7 Mei is de volgende vergadering van het dorpsplatform.

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen, na aanmelding via info@dorpsplatform.nl

Notulen april 2018

Agenda mei 2018

Actielijst mei 2017