Vergaderingen

Maandelijkse vergaderingen

 

Het algemeen bestuur van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel komt elke eerste maandag van de maand bijeen in de Couwenbergh, tenzij dat een feestdag is.  Aan de hand van een door het bestuur opgestelde agenda worden actuele zaken behandeld die de leefbaarheid en de levendigheid van Aarle-Rixtel aangaan.
Een beknopte agenda komt elke maand een aantal dagen voor de vergadering op deze pagina. Na de vergadering wordt er een verslag aan toe gevoegd. Zie verder hieronder.↓

Indien geïnteresseerden een vergadering als toehoorder willen bijwonen dienen zij zich vooraf per e-mail te melden op het e-mailadres van het secretariaat info@dorpsplatform.nl.
De secretaris zal een antwoord geven over de mogelijkheid van bijwonen. Het vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat de vergadering van het algemeen bestuur in een beperkte ruimte plaats vindt waar het aantal stoelen beperkt is. De bezoekers nemen niet deel aan de vergadering. Bij uitzondering is gerichte inbreng mogelijk.

De agenda’s en notulen van de vergaderingen zijn in het documentsysteem te downloaden