Verkeer

Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel

Twee keer per jaar wordt er door het dorpsplatform een bijeenkomst georganiseerd met als thema Verkeer. Hierbij zijn alle inwoners van Aarle-Rixtel welkom. In de bijeenkomsten kan alles wat er rondom verkeer speelt ter sprake gebracht worden.

De bijeenkomsten worden gehouden in maart-april en oktober-november. In de bijeenkomsten worden de ingebrachte punten doorgenomen met als resultaat een bijgewerkte versie van actiepuntenlijst en bijbehorende knelpuntenkaart. Er zijn vertegenwoordigers van de gemeente en (indien mogelijk) de politie aanwezig. Er wordt dan besproken wat de status van lopende zaken is en hoe punten aangepakt kunnen worden.

De eerstvolgende bijeenkomst van de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel is woensdag 6 nov 2019.

Hieronder is de meest recente versie van het verslag (actiepuntenlijst) en de bijbehorende knelpuntenkaart teĀ vinden:

Verslag

Knelpuntenkaart

Oudere verslagen zijn te vinden in hetĀ Documentsysteem.