WhatsApp Buurtpreventie

Afgelopen 5 juni is er een informatie avond geweest over WhatsApp Buurtpreventie.

Een initiatief wat Politie, Gemeente en het dorpsplatform van harte ondersteunen.

Het idee achter een WhatsApp buurtpreventie groep is dat mensen die samen in een wijk of straat wonen een WhatsApp groep opzetten, waarbij ze elkaar op de hoogte houden en informeren op het moment dat er iets in de wijk gezien wordt wat wellicht niet pluis is. De beheerders van de groep hebben ook korte lijnen naar de politie. Op deze manier kan een buurt er samen voor zorgen dat het een stukje veiliger wordt!

Mocht je er over denken om een WhatsApp buurtpreventie groep op te zetten neem dan contact met ons op, en wij helpen je op weg!

Hieronder een paar documenten die wellicht behulpzaam zijn bij het opzetten van een WhatsApp buurtpreventie groep:

Folder over WhatsApp buurtpreventie

Huisregels WhatsApp buurtpreventie