Bijeenkomst herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel

Bijeenkomst herinrichting Kerkplein Aarle-Rixtel 4 oktober

Op 4 oktober informeerden we onze inwoners in De Dreef in Aarle-Rixtel over de herinrichting van het Kerkplein.  De bijeenkomst begon om 19.30 uur. De ontwerpschets die er ligt is het resultaat van een mooie samenwerking van de Gemeente Laarbeek, Dorpsplatform Aarle-Rixtel en de parochie (eigenaar van het Kerkplein). Landschapsarchitect Elings uit Heeswijk-Dinther heeft een ontwerpschets gemaakt.  

Jaren geleden heeft het Dorpsplatform een voorstel in de vorm van een 10-puntenplan opgesteld om het kerkplein in samenhang met de Dorpsstraat te moderniseren. Goede plannen hebben tijd nodig, waardoor  in 2020 de eerste besprekingen zijn gestart tussen het Kerkbestuur, de Gemeente Laarbeek en het Dorpsplatform. Dit heeft geresulteerd in een opdracht aan Landschapsarchitect Elings om een ontwerp te maken wat recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. Bij de verschillende besprekingen zijn steeds alle omwonenden van het Kerkplein betrokken. Zij hebben met hun inbreng een positieve bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het ontwerpplan. De Werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform heeft erop aangedrongen om de Dorpsstraat te integreren in het kerkplein. Op deze manier hopen we bij te dragen aan de snelheidsbeperkende maatregelen om  veiligheid in de Dorpsstraat te verbeteren. Een ander uitgangspunt is dat het aantal parkeerplaatsen en de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden moeten blijven.

Bureau Elings presenteerde het plan en staat open voor reacties. Goede suggesties kunnen dan nog meegenomen worden in de uiteindelijke vormgeving van het kerkplein.

Voor meer info mail naar info@dorpsplatform.nl.