Boodschappen doen en winkelen in 2030: ‘Koop lokaal en steun de winkeliers’

Een aantal weken geleden heeft Dorpsplatform Aarle-Rixtel haar toekomstvisie voor Aarle-Rixtel in 2030 gepubliceerd, waarin verschillende onderwerpen ter sprake komen. Pieter Verschuuren, voorzitter van het Dorpsplatform, vertelt ons waarom detailhandel, industrie en nijverheid belangrijke onderwerpen zijn in de toekomstvisie 2030.

Boodschappen doen of winkelen
‘Winkelen doe je in de stad, in Aarle-Rixtel willen we boodschappen doen’ aldus Pieter Verschuuren, voorzitter van de dorpsraad in Aarle-Rixtel het Dorpsplatform. ‘Het liefst parkeren we dan recht voor de deur van de winkel, we lopen snel naar binnen en kopen wat we nodig hebben. Van te voren weten we al wat we moeten gaan halen dus moet het snel kunnen.’ Parkeren is vaak een probleem in de Dorpsstraat. Maar voor hoe lang nog? De winkels staan onder druk, leegloop ligt op de loer en de gevolgen zijn overal zichtbaar. Voormalige winkels met gordijnen voor de etalageramen zijn zichtbaar in de straat. ‘Gelukkig hebben we twee supermarkten met voldoende parkeerruimte, maar die moeten we wel zien te houden in Aarle-Rixtel. Daarom zou mijn advies zijn: koop lokaal en steun onze winkeliers, ook de bakker, de groenteboer en de slager die we gelukkig nog in ons mooie dorp hebben. Ook die moeten we koesteren en in leven houden!’

Winkels gericht op vrijetijdsbesteding
‘In principe hebben we behoefte aan winkels, die producten verkopen die niet of moeilijk via internet te koop zijn. Producten die we willen zien, aanraken en waarvoor we advies van de winkelier willen hebben. Denk aan voedingsmiddelen en specialistische producten in de nichemarkt. Winkels die een rol kunnen spelen bij vrijetijdsbesteding, zoals fitness en rijwielen. Geen ‘funshoppen’, dat doe je in de stad.’ Om te overleven zullen winkels gedwongen worden om ook internetverkoop te organiseren en mogelijk thuisbrengservice. ‘Alles in dienst van de klant om hem te gerieven.’

Winkels behouden
Om winkels te behouden in Aarle-Rixtel is het belangrijk dat er klanten blijven komen. Ook is het belangrijk dat de Dorpsstraat ingericht wordt als een vriendelijke en toegankelijke winkelstraat. Daarnaast klopt het Dorpsplatform voortdurend aan bij de gemeente om woningbouw in Aarle-Rixtel te stimuleren. En waar mogelijk inbreidingslocaties te gebruiken voor passende woningbouw. Robert Raijmakers, een van die jonge ondernemers uit Aarle-Rixtel, geeft aan: ‘Van de gemeente vragen wij om aspirant ondernemers te ondersteunen door snelle beslissingen, door vergunningen te faciliteren. Zo kunnen grotere winkelpanden die leeg staan deels met wooneenheden gecombineerd worden, waarbij de winkelbestemming blijft en toch meer woonruimte benut kan worden.’ Raijmakers geeft ook aan dat banken sneller moeten beslissen om jonge ondernemers aan de nodige financiën te helpen om te kunnen starten.

Adviserende rol
Het Dorpsplatform overlegd regelmatig met B&W en geeft gevraagd of ongevraagd advies over ontwikkelingen in Aarle-Rixtel. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die mee willen denken over de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. Als je wilt reageren of meedenken, laat het ons weten!

Facebook