Privacybeleid

Privacybeleid van Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Welkom bij de website van de Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel ( “Dorpsplatform”, “wij”, “onze”, “ons”).
Uw privacy is belangrijk voor ons. In dit privacybeleid stuk wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en bekendmaken wanneer u gebruik maakt van onze website (www.dorpsplatform.nl en (samen aangeduid als de “Website”) en andere diensten die door ons worden aangeboden of verricht (de “Diensten”).

Dit Privacybeleid website geeft onder meer een toelichting op de volgende onderwerpen:

 1. Onze uitgangspunten met betrekking tot uw gegevens en uw privacy
 2. De informatie die wij over u verzamelen
 3. Hoe wij uw gegevens gebruiken
 4. Hoe wij uw gegevens delen
 5. Hoe wij gebruik maken van cookies en soortgelijke technologie
 6. Uw keuzes met betrekking tot uw gegevens
 7. Hoe u contact met ons kunt opnemen over privacykwesties

Door gebruik te maken van de Website of onze Diensten, stemt u ermee in dat uw gegevens worden gebruikt op de wijze zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Voor uw gemak hebben we de informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën opgenomen in dit document (het Cookiebeleid). Het Cookiebeleid maakt deel uit van het Privacybeleid, en wanneer wordt verwezen naar het Privacybeleid, omvat deze verwijzing tevens het Cookiebeleid.

Ook over belangstellenden van of deelnemers aan een van onze werkgroepen verzamelt het Dorpsplatform persoonlijke gegevens. Hoe wij omgaan met deze gegevens maakt deel uit van dit Privacybeleid.

Neem even de tijd om dit Privacybeleid (waaronder het Cookiebeleid en Eenmalig Machtigingsbeleid) door te lezen, en ga na of u akkoord bent met de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken en bekend maken.

Als u niet akkoord gaat met de bepalingen van dit Privacybeleid, moet u geen gebruik maken van de Website of onze Diensten. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@dorpsplatform.nl

Let wel: dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Website en de Diensten (samen aangeduid als het “Platform”). Wanneer u het Platform gebruikt, kunt u links tegenkomen naar andere websites, apps en diensten, of toepassingen die u in staat stellen informatie te delen met andere websites, apps en diensten. Het Dorpsplatform is niet verantwoordelijk voor de privacy-praktijken van deze andere websites, apps en diensten en wij raden u daarom aan het privacy-beleid van deze websites, apps of diensten door te nemen voordat u persoonsgegevens via hen deelt.

1. Onze uitgangspunten

We hanteren een aantal eenvoudige uitgangspunten ten aanzien van gegevensbescherming en privacy, die als volgt kunnen worden samengevat:\

 • U moet weten welke gegevens we over u verzamelen.
 • U moet precies weten wat wij met uw gegevens doen.
 • U dient te weten hoe uw gegevens door ons beschermd worden.
 • U moet de volledige controle hebben over uw gegevens.

2. Gegevens die wij over u verzamelen

Om de Website te bezoeken, hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Informatie uit correspondentie: Als u contact met ons opneemt via e-mail, webformulieren op de Website gebruikt, of contact met ons opneemt via de post of andere offline-kanalen, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons.

De informatie die we daarbij (via de website) vragen zijn beperkt tot:

 • Naam (Voornaam of initialen, tussenvoegsel, achternaam)
 • E-mail adres
 • Onderwerp (subject) van uw bericht
 • Uw bericht

Als u belangstellende van of deelnemer aan een van onze werkgroepen bent worden onderstaande persoonlijke gegevens verzameld:

 • Naam
 • Adres
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

Enquêtegegevens: Als u deelneemt aan een enquête, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens als onderdeel van uw respons, tenzij u anoniem reageert. Onze enquêtes zijn meestal anoniem.

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Bepaalde gegevens verzamelen wij automatisch zodra u het Platform gebruikt, zie ons Cookiebeleid.

3. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Om u technische ondersteuning te geven.
 • Om te reageren op een opmerking of vraag die u hebt ingezonden.
 • Om activiteiten te voorkomen of actie te ondernemen tegen de activiteiten die (mogelijk) in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving.
 • Om, als u belangstellende van of deelnemer aan een van onze werkgroepen bent, op de hoogte te brengen omtrent zaken betreffende de werkgroep.

4. Het delen van uw gegevens

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving van onze website;
 • Het verzenden van de contactformulieren.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft (bijvoorbeeld voor het verwerken van de eenmalige machtiging door een bank).

Dienstverleners: Wij maken gebruik van bepaalde gerenommeerde derden, van wie sommigen zich buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden, in verband met bepaalde gespecialiseerde diensten met betrekking tot het Platform. Deze derden hebben toegang tot bepaalde gegevens over u, maar alleen indien deze derden die gegevens nodig hebben om hun diensten aan ons te leveren. Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan deze derden, verlangen en eisen wij van deze derden dat zij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde verspreiding, en de persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor zover dit noodzakelijk is om hun diensten aan ons te verlenen.

5. Cookies en vergelijkbare technologie

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. De tekstbestanden kunnen door deze websites worden gelezen en worden gebruikt om u te herkennen als u terugkeert naar een van de websites. Er zijn zogeheten ‘permanente cookies’ en ‘sessiecookies’. Permanente cookies blijven achter op uw computer als u offline gaat, terwijl de sessiecookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Voor meer informatie over cookies, bijvoorbeeld hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u cookies kunt blokkeren en verwijderen, ga naarwww.aboutcookies.org

Onze website maakt gebruik van cookies van derde partijen (o.a. Google) om beter inzicht te krijgen in het gebruik dat bezoekers zoals u van onze website maken. Het gaat daarbij om anonieme informatie. Met de cookies identificeren we geen personen, maar enkel computers. Wij verzamelen hierbij geen persoonsgegevens over u en verstrekken ook geen informatie aan derden.

U kunt er voor kiezen om de cookies handmatig via uw browser te blokkeren. U kunt specifieke cookies en websites blokkeren of alle cookies van alle websites die u bezoekt. Websites kunnen hierdoor wel trager werken of zelfs helemaal niet.

Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser:

 • Cookie-instellingen Internet Explorer
 • Cookie-instellingen Firefox
 • Cookie-instellingen Chrome
 • Cookie-instellingen Safari

We hebben ons best gedaan om u duidelijke en volledige informatie te geven over ons gebruik van cookies. Als u ervoor kiest om de website te gebruiken zonder de cookies te blokkeren of uit te schakelen of u af te melden voor deze technologieën (zoals hierboven beschreven), geeft u ons toestemming om van deze cookies en andere technologieën gebruik te maken, alsmede van alle persoonlijke informatie die we, overeenkomstig dit cookiebeleid en ons privacybeleid, met behulp van deze technologieën verzamelen. Als u niet instemt met het gebruik van deze technologieën, dient u ze met behulp van uw browserinstellingen, de bovengenoemde afmeldlinks of de instellingen op uw mobiele apparaat te blokkeren of uit te schakelen.

6. Toegang tot uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Minderjarigen
Wij verzamelen nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders/verzorgers, zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat wij mogelijkerwijs dergelijke persoonsgegevens verzameld hebben, laat dit ons dan direct weten door een e-mail te sturen naar info@dorpsplatform.nl.

Bewaartermijn
Stichting Dorpsplatform Aarle-Rixtel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Vragen – klachten?

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, wijzigingen wilt voorstellen in dit Privacybeleid, of wilt weten welke informatie wij opslaan over u, neem dan contact met ons op per e-mail via info@dorpsplatform.nl , of schrijf naar ons op dit adres:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen en updates van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt, en zodra wij dat doen, herzien wij tevens de hieronder vastgestelde Ingangsdatum. Eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid worden altijd weergegeven op onze Website, zodat Dorpsplatform-gebruikers altijd weten welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie kunnen gebruiken en delen. Controleer deze pagina op gezette tijden om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid.

Wat als u ons geen gegevens wilt verstrekken?

Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken op de manier die in het Privacybeleid (waaronder ons Cookiebeleid) wordt beschreven, stop dan met het gebruik van het Platform.

Laatst gewijzigd: 04 januari 2019

Disclaimer met betrekking tot de informatie op de website
Dorpsplatform is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies – per e-mail, of op pagina’s van deze website – geen rechten worden ontleend.
Verder aanvaardt het Dorpsplatform geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door het Dorpsplatform of door u.