Welkomstpakket

Als je recent in Laarbeek bent komen wonen, wil de Gemeente je verblijden met een welkomstpakket. Dit pakket is samengesteld door de Gemeente en de dorpsraden, en bevat naast allerlei informatie ook een aantal items die lokale ondernemers beschikbaar hebben gesteld. Zodra de Gemeente je adres heeft doorgegeven zullen wij zorgen dat het bij je bezorgd wordt. Hopelijk helpt dit cadeau je om je snel thuis te voelen in ons prachtige dorp.