Eindelijk gebeurt er wat met de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel

Samen met de gemeente Laarbeek werkt het Dorpsplatform aan het terugdringen van de overlast van het doorgaande verkeer. Al jaren rijden er 6500 tot 7000 motorvoertuigen door de Albers Pistoriusstraat, de Klokkengietersstraat, de Dorpsstraat en de Lieshoutseweg met alle overlast op gebied van geluid, schadelijke stoffen en veiligheid. Door corona is de verkeersdrukte wel afgenomen, maar blijft dat zo?

Terugbrengen van de overlast
Veel auto’s zijn afkomstig van andere gemeenten zoals Gemert/Mortel, Boxmeer, Deurne, Dierdonk en Helmond Noord. Redenen hiervoor zijn dat zij de drukte bij de Beekse brug willen vermijden en de stoplichten in Helmond omzeilen. Om deze overlast te verminderen zijn een groot aantal voorstellen gemaakt. De gemeente ziet ook deze problemen en samen met het Dorpsplatform is een plan van aanpak opgesteld. Om snel tot resultaat te komen zijn een 4-tal snelheidsbeperkende maatregelen ontwikkeld, die dit jaar nog gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt vooral gedacht aan wegversmallingen, waardoor het verkeer wordt afgeremd en het ook minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer.

Werkgroep Doorgaand Verkeer met  Gemeente, Dorpsplatform en aanwonenden
De gemeente heeft samen met het Dorpsplatform een werkgroep opgericht om snelheidsbeperkende maatregelen te ontwikkelen voor de korte termijn. De ‘Werkgroep Doorgaand Verkeer’ bestaat uit 2 leden van Gemeente Laarbeek, 2 leden van het Dorpsplatform en 4 aanwonenden. De Werkgroep Doorgaand verkeer heeft de doorgaande route bestudeerd en een lijst opgesteld van 27 mogelijke maatregelen. Deze lijst is te vinden op de website van het Dorpsplatform, zie http://www.dorpsplatform.nl/verkeersmaatregelen-traject-albert-pistoriusstraat-dorpsstraat-lieshoutseweg/

Welke maatregelen zijn op korte termijn te realiseren?
Uit voornoemde lijst zijn in eerste instantie vier suggesties gekozen die aangebracht kunnen worden op de trajecten Dorpsstraat, Kouwenberg en Lieshoutseweg. Voorbeelden hebben we in Aarle-Rixtel in de Molenstraat. Hier zijn zijkant-uitbuigingen aangebracht waardoor de snelheid geremd wordt. Het is een begin van verdergaande maatregelen om het doorgaande verkeer dat niet in Aarle-Rixtel hoeft te zijn, te bewegen andere routes te nemen.

Denk met ons mee
Iedereen in Aarle-Rixtel die zich betrokken voelt bij het dorp kan meedenken over actuele lokale thema’s. Dit kan door deel te nemen in een werkgroep, maar ook door een enquête in te vullen. Dorpsplatform Aarle-Rixtel stuurt maandelijks via e-mail een vragenlijst over een actueel onderwerp naar haar ‘achterban’, de DPP’ers (Dorpsplatformparticipanten). Aanmelden als DPP’er kan op de website van het Dorpsplatform www.dorpsplatform.nl of door een e-mail te sturen naar info@dorpsplatform.nl.

Meer weten?
Meer informatie en enkele schetsen van de maatregelen zijn te vinden op onze website. Het Dorpsplatform roept inwoners van Aarle-Rixtel op om reacties in te sturen naar de Werkgroep Verkeer van het Dorpsplatform via e-mail verkeer@dorpsplatform.nl