Herinrichting kerkplein Aarle-Rixtel

visualisatie herinrichting Kerkplein

In de kadernota die de gemeente Laarbeek onlangs heeft gepresenteerd wordt een bedrag van een half miljoen euro opgenomen voor de herinrichting van het kerkplein. Het Dorpsplatform heeft reeds jaren geleden de wens uitgesproken om dit plein opnieuw in te richten en meer toegankelijk te maken voor maatschappelijk gebruik in Aarle-Rixtel. Met een 10-puntenplan heeft het Dorpsplatform een aanzet gegeven voor het opwaarderen van het plein.

Huidige inrichting
Door zijn inrichting wordt het kerkplein bijna uitsluitend gebruikt als parkeerterrein. Zeker, daar is behoefte aan maar het zou nog zoveel meer andere doelen kunnen dienen. Denk aan optredens van de Harmonie, activiteiten van het Oranje Comité, jeugdspelen, kunstmarkten maar daarvoor is de inrichting nu minder geschikt. Het kerkplein is nu vooral een voortuin van de kerk en het kerkhof en eigendom van de Parochie Zalige Pater Eustatius van Lieshout. Om recht te doen aan de belangen van de kerk en haar functie zal een gebruiksovereenkomst van het plein een belangrijk onderdeel vormen van de activiteiten die er zeker gehouden kunnen worden maar ook wat er niet kan op het plein.

Herinrichting van het plein
Het kerkplein is het centrum van Aarle-Rixtel, een plaats om bij elkaar te komen al heeft die functie de laatste decennia wel aan waarde ingeboet. Een centraal plein, omgeven door markante gebouwen toont de historische, culturele en maatschappelijke waarde van ons dorp. In 2020 zijn besprekingen begonnen tussen Kerkbestuur, Gemeente, omwonenden en het Dorpsplatform waarbij een schets als basis voor de bespreking een impressie toonde van het 10-puntenplan van het Dorpsplatform. Alle partijen konden daarbij hun wensen en visie inbrengen die later gebruikt worden bij het uitwerken van het plan.

Een belangrijke doelstelling is het kerkplein te integreren in de Dorpsstraat en daarmee het verkeer een duidelijk teken te geven dat ze te gast zijn in een nieuwe omgeving, die niet alleen voor het verkeer bestemd is. Dit streven sluit aan bij de acties die het Dorpsplatform onderneemt om het verkeer in de Dorpsstraat terug te dringen. Het gebied dat in kaart gebracht wordt voor de herinrichting ligt tussen de Kerkstraat en de Heindertweg.

Begin mei jl. heeft bureau Elings Landschap B.V. uit Heeswijk-Dinther van de gemeente de opdracht gekregen om een plan te ontwerpen waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt een de wensen van alle betrokken partijen. Op 23 juni vond de startbijeenkomst plaats met bureau Elings, het Kerkbestuur, de gemeente, het Dorpsplatform en alle omwonenden. Over de voortgang en uitwerking van de plannen houden wij u op de hoogte.