Leefbaarheidssubsidie (BACKUP)

Leefbaarheids subsidie

Om initiatieven van vrijwilligers te kunnen ondersteunen, is een (beperkt) budget door de Gemeente Laarbeek ter beschikking gesteld. In de Laarbeeker van 25 februari 2011 stond over deze subsidie het volgende artikel: Subsidies burgerinitiatief vrijwilligerswerk
Het doel van deze subsidie is om initiatieven, die de leefbaarheid en samenhang in de dorpen ten goede komen, een extra impuls te geven.
Dit biedt dus talloze mogelijkheden voor een financiële bijdrage aan een goed idee……
Als u een bepaald idee of project heeft of van plan bent iets op te gaan zetten dat de leefbaarheid en de samenhang in Aarle-Rixtel bevordert, bestaat er een goede kans dat u daarvoor subsidie kunt ontvangen. Een aanvraag is gratis!
Ook in geval van twijfel kunt u een subsidieaanvraag indienen. Om u te helpen hebben wij enkele richtlijnen opgesteld waaraan u enigszins kunt toetsen of u in aanmerking zou kunnen komen voor een subsidie. Deze richtlijnen kunt u hier lezen: Burgerinitiatieven Richtlijnen subsidie

Hier vindt u een aanvraagformulier voor een leefbaarheidssubsidie dat u kunt downloaden om in te vullen en op te sturen.

In verband met de tijd die het vergt om een aanvraag te behandelen, vragen wij u dit formulier tijdig, doch zo mogelijk vier weken voor de datum waarop de activiteit plaatsvindt, in te zenden. Wij verzoeken u vriendelijk een begroting en zo mogelijk een folder of aankondiging van de activiteit toe te voegen.
Als u dit aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, kunt u dit mailen naar: info@dorpsplatform.nl  of versturen naar:
Dorpsplatform Aarle-Rixtel
T.a.v. Secretariaat
Beatrixlaan 4
5735 CX Aarle-Rixtel

U krijgt dan zo snel mogelijk bericht hoe de subsidiecommissie uw project heeft beoordeeld. Hieronder ziet u een overzicht van de aanvragen die de afgelopen jaren zijn ontvangen en waaraan een subsidie is toegekend:

Subsidie in 2016

De Trekkers (Jongerengroep)
Zonnetij Bingoavond
Kleur voor de deur
Graskantensnijder Terl.plein
Subsidie De Wielewaal
Super Sociaal
Collectieve collecte Notariele acte
Bladblazer Jan v.Doren

 

Subsidies in 2017

Oranjecomite
Zes Gehuchten: aankleding plein (zitbankjes)
Roefeldag
Bootcamp voor groep 7 en 8 basisscholen
Straatvoetbaldag
Jeugd 3 daagse
Blauwe Schutplein 40 jaar
Terlingenplein (onkruid bestrijding)
Watergeefkar
Notariskosten Oprichting St.Speelplezier A-R.
Sinterklaas stichting
Muziek is Cool
Jeugdcanaval TRAX 11
Waterkraan Couwenbergh
Oranjecommite
Kermis

Subsidies in 2018

Koor Korale voor jubileumviering (Concert)
Harmonie voor concert met Philh.Orkest  Zuid-Nederland
St.Margarethagilda (koningsschieten Laarbeek)
Oprichting St.Tiny Houses; notariskosten
Onkosten 5 mei  Oranjecomite
Buitenfilm: Snoeperij Jantje