Maakt verkeer Aarle-Rixtel (on)leefbaar?

Verkeer heeft een grote uitwerking op de leefbaarheid. Maar zonder verkeer kunnen we niet. De werkgroep Verkeer, onder­deel van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, werkt momenteel aan twee projecten die zich richten op te hard rijden en de analyse van het doorgaand verkeer.

Tom van der Lugt, lid van de werkgroep Verkeer: ‘Het steeds maar drukker wordende verkeer in Aarle-Rixtel leidt op vele plekken tot geluidsoverlast, luchtvervuiling, trillingsschade en onveiligheid. Verkeer heeft dus veel invloed op de leefbaarheid in het dorp. Maar verkeer geeft ook bewegingsvrijheid, het zorgt voor extra klanten in de winkels en is deels gewoon noodzakelijk.’ De werkgroep Verkeer houdt zich momenteel met twee projecten bezig. Het eerste project gaat om de aanpak van het te hard rijden op de zogeheten ‘doorgaande weg in Aarle-Rixtel’. Het ANPR-project is tweede project van de werkgroep.

Verkeersmaatregelen traject Albert Pistoriusstraat – Dorpsstraat – Lieshoutseweg
Het traject Albert Pistoriusstraat – Dorpsstraat – Lieshoutseweg staat bekende als de ‘doorgaande weg in Aarle-Rixtel’. Met snelheidsremmende maatregelen, willen we bereiken dat hier de overlast minder wordt en het doorgaand verkeer afneemt.’, geeft Tom aan. In het najaar van 2020 is door de gemeente een werkgroep opgericht om samen te werken aan mogelijke aanpassingen voor deze weg. ‘Wethouder Briels vroeg ons om met ideeën te komen, die snel realiseerbaar zijn. Samen met de gemeente, leden van het Dorpsplatform en aanwonenden zijn we gekomen tot drie voorstellen, die dit jaar al uitvoerbaar zijn. In de komende tijd gaan we onder inwoners polsen wat het draagvlak is voor deze voorstellen.’

ANPR project; Automatic Number Plate Recognition
Tom: ‘Het verkeer blijft maar toenemen. Als we weten waar het vandaan komt en heen gaat, kunnen we mogelijk alternatieven voor het doorgaand verkeer ontwikkelen.’ Het ANPR-project gaat om het meten van verkeersstromen met camera’s. Op een traject of rond een kern worden ANPR-camera’s opgehangen. De verkregen informatie gaat over voertuigbewegingen, kentekens worden niet doorgegeven. De analyse is dus helemaal anoniem. Het project komt vooruit uit de werkgroep ‘Verkeer’ van het Dorpsplatform en wordt ondersteund door gemeente en politie. Zodra alle voorbereidingen achter de rug zijn, volgt er meer informatie vanuit het Dorpsplatform.

Denk met ons mee
Iedereen in Aarle-Rixtel die zich betrokken voelt bij het dorp kan meedenken over actuele lokale thema’s. Dit kan door deel te nemen in een werkgroep, maar ook door een enquête in te vullen. Dorpsplatform Aarle-Rixtel stuurt maandelijks via e-mail een vragenlijst over een actueel onderwerp naar haar ‘achterban’, de DPP’ers (Dorpsplatformparticipanten). Aanmelden als DPP’er kan op de website van het Dorpsplatform www.dorpsplatform.nl of door een e-mail te sturen naar info@dorpsplatform.nl. Voor specifieke vragen over verkeer, stuur een e-mail naar verkeer@dorpsplatform.nl.