Vergaderingen & Notulen

Maandelijkse vergaderingen

Het algemeen bestuur van het Dorpsplatform Aarle-Rixtel komt elke eerste maandag van de maand bijeen in de Couwenbergh (tenzij dat een feestdag is).  Aan de hand van een door het dagelijks bestuur opgestelde agenda worden actuele zaken behandeld die de leefbaarheid en de levendigheid van Aarle-Rixtel aangaan. Een beknopte agenda komt elke maand een aantal dagen voor de vergadering op deze pagina. Na de vergadering wordt er een verslag aan toegevoegd (in de vorm van notulen).

Een vergadering bijwonen? Indien geïnteresseerden een vergadering als toehoorder willen bijwonen dienen zij zich vooraf per e-mail te melden op het e-mailadres van het secretariaat info@dorpsplatform.nl. De secretaris zal een antwoord geven over de mogelijkheid van bijwonen. Het vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat de vergadering van het algemeen bestuur in een beperkte ruimte plaats vindt waar het aantal stoelen beperkt is. De bezoekers nemen niet deel aan de vergadering. Bij uitzondering is gerichte inbreng mogelijk.

De agenda’s en notulen van de vergaderingen zijn in het onderstaande  documentsysteem te downloaden.

NameDownloadsVersionOwnerLast Modified Rating
NameDownloadsVersionOwnerLast Modified Rating
Documents
   Bestuursvergaderingen
   Openbare vergaderingen Dorpsplatform
   Overige vergaderingen
   Werkgroep Jeugd en Jongeren
   Werkgroep Zorg en Welzijn
   Werkgroep Leefbaarheid en Wonen
   Werkgroep Leefbaarheidssubsidie
   Werkgroep Verkeer
   Werkgroep DPP
   Overig

No files found in this folder.