Werkgroep Leefbaarheid en Wonen

Waar houden wij ons mee bezig?

Zoals het woord reeds zegt houdt de werkgroep zich vooral bezig met de leefbaarheid en het woonplezier in het dorp Aarle-Rixtel.

We doen dat door het organiseren van bijeenkomsten met bewoners van bepaalde straten, tijdens het zogenaamde “Buurten met Buurten”, met als doelstelling:

  • Een beeld krijgen van wat er speelt in de wijk/straat/omgeving waar men woont;
  • Op een informele manier met inwoners in gesprek komen;
  • Samen met andere bewoners uit de omgeving van gedachte te wisselen over wat er al is op het gebied van leefbaarheid, maar vooral ook wat er nog wordt gemist of beter kan. Hierbij valt te denken aan thema’s als veiligheid, wonen in de buurt, eenzaamheid, zorg en sociale contacten.
  • En wat zouden wij als dorpsplatform, hierin kunnen betekenen.

Dit alles doen wij als werkgroep door een intensieve samenwerking met de werkgroep Zorg & Welzijn, met name in het project ‘buurten met buurten’.

Daarnaast houden wij ons bezig met het wonen in Aarle-Rixtel. Belangrijk is dat er voldoende jongeren kunnen blijven wonen maar ook voor ouderen moet dit mogelijk blijven. In overleg met gemeente, de woningbouwstichtingen en projectontwikkelaars proberen we daar invloed op uit te oefenen.

Leden Werkgroep Leefbaarheid & Wonen

  • Tom van der Lugt
  • Niek van der Zanden
  • Pieter Verschuuren
  • Jan Dekkers

Neem contact met ons op!

Vragen en punten kunnen via info@dorpsplatform.nl worden gemeld.