Werkgroep Verkeer

Waar houden wij ons mee bezig?

Verkeer kan een grote impact hebben op de leefbaarheid in het dorp. Denk daarbij aan te hard rijden, sluipverkeer, parkeeroverlast, maar ook geluidsoverlast en trillingsschade. Ook kunnen er kleinere knelpunten rond verkeer zijn. De Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel wil voor de inwoners een platform bieden om samen naar oplossingen te zoeken. Zelf oplossen kunnen we als werkgroep niet, dus we spelen vooral een ondersteunende rol. De werkgroep onderhoudt dan ook regelmatig contact met gemeente, politie en andere instanties.

De werkgroep organiseert een à twee keer per jaar een openbare bijeenkomst over verkeer. Hierbij zijn alle inwoners van Aarle-Rixtel welkom. In de bijeenkomst kan alles wat er rondom verkeer speelt ter sprake gebracht worden. Vertegenwoordigers van de gemeente en (mogelijk) de politie zijn daarbij aanwezig.

Huidig project: verkeersmaatregelen Dorpsstraat

Het traject Albert Pistoriusstraat – Dorpsstraat – Lieshoutseweg staat bekende als de ‘doorgaande weg in Aarle-Rixtel’. Met snelheidsremmende maatregelen, willen we bereiken dat hier de overlast minder wordt en het doorgaand verkeer afneemt. In het najaar van 2020 is door de gemeente een werkgroep opgericht om samen te werken aan mogelijke aanpassingen voor deze weg.

Bekijk hier de meest recente ontwikkelingen van de verkeersmaatregelen van het traject Albert Pistoriusstraat – Dorpsstraat – Lieshoutseweg.

Leden Werkgroep Verkeer

  • Tom van der Lugt
  • Pieter Verschuuren
  • Vincent Kuijpers
  • Petra Wolbertus

Neem contact met ons op!

Vragen en punten aangaande verkeerssituaties kunnen via verkeer@dorpsplatform.nl worden gemeld.