Werkgroep Zorg en Welzijn

Waar houden wij ons mee bezig?

Als werkgroep houden wij ons bezig met thema’s gericht op zorg (voor elkaar) en het samen leven in de wijk. Een van onze belangrijkste projecten is ‘Buurten met buurten’, waarbij we met bewoners van een bepaalde straat of wijk in Aarle-Rixtel in gesprek gaan over het wonen in de buurt en de onderlinge contacten. Tevens brengen wij advies uit aan de gemeente Laarbeek omtrent het beleid op het gebied van het Sociaal Domein, waaronder de WMO.

Met wat voor vragen en ideeën kun je een beroep doen op onze werkgroep?

 • Ik wil iets organiseren in de buurt, waar kan ik ondersteuning krijgen?
 • Als je een voorstel hebt hoe de leefbaarheid in Aarle-Rixtel vergroot kan worden.
 • Als je als vereniging iets voor het dorp wil betekenen of als wij als Dorpsplatform iets voor de vereniging kunnen betekenen.
 • Buurten met buurten organiseren in jouw straat of wijk.
 • Als je net in Aarle-Rixtel bent komen wonen en meer informatie wil over bijvoorbeeld het verenigingsleven en activiteiten.

Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in Laarbeek

Vanuit Aarle-Rixtel zijn twee personen, Anita van Vlerken en Jan Dekkers, vertegenwoordigd in de ASD-Laarbeek. Jan heeft ook zitting in onze werkgroep. De ASD komt maandelijks bij elkaar en heeft als taak: het toezien op de uitvoering van de wetgeving op het gebied van het sociaal domein, vastgelegd in een Sociaal Beleidsplan in gemeente Laarbeek. Belangrijke zaken waar we over praten zijn:

 • de jeugdzorg;
 • de vraag om huishoudelijke hulp;
 • en andere zorgondersteunende maatregelen

De Sociale adviesraad adviseert, signaleert en evalueert richting de gemeente bij de uitvoering van het Sociaal  en de gegeven zorg.

Als Dorpsraad zijn we graag behulpzaam richting onze inwoners. Heb je op- of aanmerkingen op de uitvoering van het Sociaal beleid, dan kun je bij Anita van Vlerken of  Jan Dekkers terecht. Zij kunnen je verder helpen van het sociale domein en samen kijken naar de goede zorg op dit gebied. Neem contact met ze op door een e-mail te sturen naar: info@dorpsplatform.nl.

Leden Werkgroep Zorg & Welzijn

Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Niek van der Zanden
 • Lorraine McNab
 • Jan Dekkers
 • Joan Smulders
 • Piet Snijders

Neem contact met ons op!

Vragen en punten kunnen via info@dorpsplatform.nl worden gemeld.