Projectgroepen

N279-N615

Het Dorpsplatform houdt de ontwikkelingen van infrastructurele maatregelen nauwgezet in de gaten en wil betrokken zijn bij alle provinciale voorstellen in een vroeg stadium.  Zo ook met de aanpassingen om de weg van Veghel naar Asten ‘robuust’ te maken zoals de weg moet fungeren in de toekomst. Werkzaamheden zoals ongelijkvloerse kruisingen moeten de doorstroming op deze weg verbeteren. Via de verschillende klankbordgroepen wenden wij onze invloed aan om de leefbaarheid van Aarle-Rixtel te waarborgen.

Zo loopt er nog een procedure bij de Raad van State om een beter plan uit te voeren bij de rotonde tussen Gemert en Beek en Donk en waren wij tegen de omleiding op de Wolfsputten, maar Helmond heeft gekozen voor de omleiding Dierdonk op de Heikant. Jammer!

Heb je interesse om onze activiteiten bij infrastructurele plannen te ondersteunen dan houden wij ons aanbevolen. Neem gerust contact met ons op via info@dorpsplatform.nl of benader een lid van de werkgroep Verkeer.

Kerk en Kerkplein

Het Dorpsplatform is betrokken bij het wel en wee van de kerk, het gebouw en het kerkplein. Met het kerkbestuur zijn gesprekken gevoerd over het voortbestaan van de kerk als gebouw en voor de nabije toekomst is dit ook gewaarborgd. Betreffende de liturgische invulling van de kerk hebben wij geen invloed, dit is voorbehouden aan het instituut kerk en wordt door het Bisdom Den Bosch bestuurd.

Betreffende het kerkplein hebben wij als Dorpsplatform al ruim 6 jaar geleden onze visie opgesteld in een 10-puntenplan. Met de gemeente en het kerkbestuur worden de voorstellen bestudeerd en besproken. Binnen een niet al te lange tijd komen er concrete voorstellen voor het omvormen van het kerkplein naar een dorpsplein met een uitstekende functie voor het in stand houden van de leefbaarheid in Aarle-Rixtel.

Heb je suggesties of wil je meer weten hierover? Laat het ons weten via de mail: info@dorpsplatform.nl

Buitengebied

De gemeente Laarbeek is voornemens het buitengebied van Laarbeek, dus ook van Aarle-Rixtel, beter in kaart te brengen en voert besprekingen met klankbordgroepen om te komen tot een actuele vastlegging van regelgeving in het buitengebied. Naast organisaties zoals bijvoorbeeld Heemkundekring Barthold van Heessel is het Dorpsplatform uitgenodigd om deel te nemen aan deze besprekingen. Aarle-Rixtel heeft een vrij compacte kern, omgeven door twee kanalen en natuurgebieden aan de oost-, west- en zuidelijke kant van het dorp.

Aarle-Rixtel is omgeven door natuurgebieden en zit dan ook wel ‘gevangen’ in zijn eigen schoonheid. Uitbreiding voor woningbouw is moeizaam en wordt door de provincie ook sterk ontmoedigd. Een goede invulling van de functie van het buitengebied is van groot belang voor de leefbaarheid van Aarle-Rixtel. De projectgroep ‘Buitengebied’ spant zich in voor het behoud van de natuurlijke schoonheid van het buitengebied en streeft naar een leefbaar buitengebied met ruimte voor bedrijvigheid, recreatie en ontspanning.

Denk je een bijdrage te kunnen leveren aan deze discussie? Laat het ons dan weten op info@dorpsplatform.nl