Denk met ons mee!

DorpsPlatform-Participatie: DPP

We willen iedereen in Aarle-Rixtel die net als wij betrokken is bij het dorp de mogelijkheid bieden om zijn of haar mening te geven over actuele lokale thema’s. Die mening kunnen we dan als Dorpsplatform gebruiken om onze activiteiten op aan te passen en om gedragen adviezen richting de overheid te geven.

Dit doen we door 1 keer in de maand per email een enquĂȘteformulier te sturen naar iedereen die zich heeft aangemeld om met ons mee te denken.

We vergaderen elke eerste maandag van de maand en een vast agendapunt is het vaststellen van deze enquetevraag over een actueel thema.

Hoe meer mensen zich aanmelden en ook deze enquete invullen, hoe beter ons beeld is van de mening van de burger. Deze enquete eindigt steevast met een open veld, daarin kun je ook altijd nog losse vragen of opmerkingen kwijt, dat mag ook over andere onderwerpen gaan. Op deze manier willen we proberen zo goed mogelijk in kaart te krijgen wat er lokaal speelt en hoe de bewoners van het dorp daarin staan.

Geef je op als Dorpsplatform Participant!

Met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

Op dit e-mailadres ontvang je maandelijks onze enquetevraag.

Over de werkgroep Media & DPP

Het Dorpsplatform wil graag communiceren met de inwoners van Aarle-Rixtel. Het heeft daartoe een aantal kanalen ter beschikking en stelt het op prijs dat het een twee-richtingen communicatie is. De werkgroep bereid de publicaties voor in de MooiLaarbeek Krant, het ED, de e-mails, op Facebook etc.  Ook geven wij mondeling informatie via vraaggesprekken bij Omroep Kontakt. Elk jaar proberen wij openbare themabijeenkomsten te organiseren over  actuele onderwerpen die de inwoners van Aarle-Rixtel raken waarbij deelname door de inwoners zeer op prijs gesteld wordt. Ten slotte is het voor iedere inwoner of betrokkenen mogelijk om de maandelijkse vergaderingen van het Dorpsplatform bij te wonen.

Het Dorpsplatform vindt het belangrijk dat de inwoners op de hoogte zijn van de onderwerpen waarmee het Dorpsplatform de leefbaarheid van Aarle-Rixtel wil verbeteren en in stand houden.

Wij streven er naar dat de inwoners van Aarle-Rixtel het Dorpsplatform kennen, dat ze weten wat we doen, waar we ons mee bezig houden, de bekendheid van het Dorpsplatform verhogen.  Om de bekendheid met onze maandelijkse vergaderingen te vergroten publiceren wij elke maand de agenda en de notulen van de vergaderingen op onze website.