Verkeersmaatregelen op de ‘doorgaande weg’ in Aarle-Rixtel

Het traject Albert Pistoriusstraat – Dorpsstraat – Lieshoutseweg staat in Aarle-Rixtel bekend als de ‘doorgaande weg’. Al jaren rijden er wel 6500 tot 7000 motorvoertuigen per dag over dit traject met gevolg overlast op gebied van geluid, schadelijke stoffen en veiligheid. In het najaar van 2020 is door de gemeente een werkgroep opgericht om samen met het Dorpsplatform te werken aan mogelijke aanpassingen voor dit traject. Met maatregelen die de snelheid terugdringen en het aantal doorgaande voertuigen reduceren, willen we het volgende bereiken:

  1. Verminderen van geluids­overlast
  2. Afname uitstoot schadelijke stoffen
  3. Verbeteren van de verkeersveiligheid

Eerste opdracht: kom met ideeën, die snel realiseerbaar zijn. Door leden van het Dorpsplatform en aanwonenden is een lijst opgesteld van 27 mogelijke maatregelen (bekijk hier de lijst). Deze maatregelen zijn met de gemeente besproken. Omdat er een sterke behoefte is om al op korte termijn eerste stappen te zetten, zijn we samen met de gemeente tot vier voorstellen gekomen, die al in 2021 uitvoerbaar lijken te zijn. Daarbij moet vooral gedacht worden aan het aanbrengen van wegversmallingen, waarmee verkeer wordt afgeremd en het traject minder aantrekkelijk wordt voor het doorgaand verkeer. De vier voorstellen worden binnenkort aan de inwoners voorgelegd om het draagvlak te bepalen van de aanpassingen.

Voorstel 1 - Dorpsstraat

Een versmalling t.h.v. Dorpsstraat 81

Voorstel 2 - Dorpsstraat

Een versmalling t.h.v. het Kruidvat (Dorpsstraat 29) of van B restaurant.

Voorstel 3 - Kouwenberg

Uitstulpsel en punaise op T-kruising bij Kouwenbergs Kerkje

Voorstel 4 - Lieshoutseweg

Een versmalling t.h.v. Lieshoutseweg 9